Rok s rokom sa znova stretol a my sme mohli v kruhu našich kamarátov osláviť záver roka 2012. Organizátori si vybrali na zábavný večer aktuálnu tému: “Po konci sveta”. Reagovali tak na všetky fámy a predpovede o istom dátume v druhej polovici decembra 2012.

Pán Jozef Balej, alebo ujo Jozef - ako ho všetci voláme, pochádza z obce Stupné, okres Považská Bystrica. Pôvodným povolaním je konštruktér- strojný inžinier, ale vyučil sa aj v odbore stolár- tak ako jeho otec a brat. V čase núdze ako nezamestnaný získal v rámci rekvalifikácie výučný list na saleziánskom učilišti v Žiline... Ale nechajme, nech nám sám vyrozpráva svoj príbeh...

V kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX pribudol tesne pre Vianocami vzácny darček, ktorý ľuďom ešte viac priblíži život Pána Ježiša Krista. Tým darčekom je nová krížová cesta, ktorej autorom je umelecký sochár Mgr. art. Peter Beňo, autor sochy Zmŕtvychvstalého Krista v kostole.

Blížia sa Vianoce, a preto sme sa s dievčatami na výtvarnom krúžku rozhodli upiecť medovníčky, aby sme si aj takto priblížili čaro týchto sviatkov. Prišlo päť dievčat a nechýbala ani pani Monika Hudiová, ktorá im ochotne asistovala. Každý, kto počas nášho pečenia vstúpil do strediska, zacítil vôňu medovníkov a prišiel sa pozrieť, ako sa z malých slečien dnes stali šikovné cukrárky.

Blížia sa Vianoce a my chceme mať všetko pekné. Tak sme sa pustili do veľkého upratovania kostola. Pavučiny, okná, dvere, lavice, dlážka... všetko sme dôkladne vyčistili. Aj keď náš kostolík nie je veľký, práce pre 12-tich ochotných bolo na celé doobedie dosť. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

Sr. Anna

Otec provinciál Karol Maník sa na svojej ceste po slovenských komunitách zastavil aj v Košiciach na Luníku IX, aby tu v dňoch 10. – 12. 12. 2012 vykonal vizitáciu.  V nasledujúci deň po jeho návšteve sa s misijným tímom stretla aj predstavená sestier Dcér Márie Pomocnice, Jana Kurkinová.

8. december je neodmysliteľne rezervovaný pre našu Nebeskú matku Máriu. V saleziánskej tradícii sa slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prežívala vždy s veľkým dôrazom. Don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová predkladali chlapcom a dievčatám Pannu Máriu ako vzor čistoty a lásky. Iba človek s čistým srdcom, ktorý sa usiluje žiť bez hriechu, je schopný uskutočňovať svoj život vo veľkodušnej láske.

Prvá adventná nedeľa sa neodmysliteľne spája so zapaľovaním prvej sviece na adventnom venci. Aby tak mohli urobiť aj naše dievčatá,  vyrobili si vlastné adventné vence. Tridsiatka dievčat z nášho strediska si na poslednom stretku pre začatím adventu mohla odskúšať svoju tvorivosť pri spájaní a ozdobovaní vetvičiek do tvaru venca.

V nedeľu na Krista Kráľa sme sa rozhodli tradičné oratko spestriť neskorou jesennou šarkaniádou, ktorej predchádzala viac týždňová príprava. O. Marián, vedúci tvorby lietajúcich drakov, vidí priebeh oratka a celú prípravu naň takto:

"Púšťali sme šarkany, bolo ich síce veľa, ale leteli asi dva. Ako sa to stalo?"

V sobotu 24.11.2012 bola medzi blahoslavených zarátaná s. Mária Troncattiová, sestra Združenia dcér Panny Márie Pomocnice Kresťanov, ktorá obetovala svoj život Šuarom v Ekvádorskom pralese. Na pripomenutie jej života nacvičili naši mladí scénku.

Animátori, dobrovoľníci, naši kňazi a sestry saleziánky, my všetci sme sa o 15:00 hod. zišli ukončiť týždeň oratkom pre deti. Počasie prialo, zišlo sa ich veľa.

Nedeľné oratko očami p. Moniky Hudiovej:

V túto nedeľu nás navštívil aj o. Štefan z Troch Hôrok, ktorý spolu s Rolom a Katkou zahrali rezké piesne, pri ktorých pár jednotlivcov aj tancovalo. Nad týmto všetkým dohliada náš direktor o. Peter, ktorému nič neunikne. Peťo, René a Nika dnešné oratko kamerovali a fotili. Aj keď veľa detí nechodí na omše, oratko si nenechajú ujsť.

13. november mali saleziáni a sestry FMA venujúci sa rómskej pastorácii na Slovensku rezervovaný pre spoločné stretnutie, aby si vymenili navzájom skúsenosti  a poradili sa ako ďalej. Na stretnutie o rómskej pastorácii prišli zástupcovia z diel venujúcich sa rómskej pastorácii v Bardejove, Poprade, Kremnici a samozrejme na tunajšom sídlisku.

Dušičky, to slovo je známe asi všetkým. Poznajú ho aj naše deti na L9. V tomto období sme sa snažili dať tomuto slovu obsah. Od piatku 2. novembra do štvrtku 8. novembra sme chodili každý deň na cintorín, aby sme pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Počas víkendu 26. - 28. októbra 2012 sa v Saleziánskom stredisku v Žiline konalo školenie pre prispievateľov do Saleziánskeho magazínu, na ktorom mali mladí z Luníka IX po prvýkrát svojich dvoch zástupcov. Saleziánsky magazín je dvojtýždenná televízna  relácia prinášajúca správy zo saleziánskych akcií nielen zo Slovenska.

Po nedeľnej svätej omši bolo vyhlásené veľké prekvapenie! Všetci zvedavci sa zhromaždili v herni, kde na nich čakal kúzelník Pavel Zvěřina z Čiech. Predviedol niekoľko kúziel, pri ktorých deti ani nedýchali. Dokonca si spomedzi divákov vybral zopár asistentov, ktorí mu pomáhali pri záhadných trikoch alebo kontrolovali stav pomôcok, aby náhodou nedošlo k žiadnemu podvodu.

Z príležitosti Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa s týždňovým oneskorením pre zlé počasie konala obdobná akcia - Druhý ročník maratónu na Luníku 9. Tento rok sa zúčastnilo viac ako 80 detí. Bežali chlapci aj dievčatá v troch vekových kategóriách –

Vo štvrtok 11. októbra k nám, na Luník IX, prišli niekoľkí hostia z príležitosti projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Akcia pod názvom Rozmanitosť – HLASY LUNÍKA IX začala koncertmi rómskych skupín  Sabrosa, Diny a Kesaj tchave, medzi ktorými vystúpili aj naši mladí z kapely eL9. Zahrať prišlo dokonca aj zoskupenie zo Srbska pod názvom KAL Band.

Kým chlapci hrali s otcom Mariánom calcetto, dievčatá chystali sladké prekvapenie v podobe dvojfarbeného pudingu s piškótami. Takto vyzerali prípravy na privítanie otca Mariána po návrate z mesačného misijného kurzu v Taliansku. O tom, že puding všetkým chutil na jednotku, niet pochýb. Spestrením pre naše chuťové poháriky bola čokoláda priamo od don Bosca, ktorú otec Marián priniesol na privítanie z Talianska.

Cieľom saleziánskeho tímu na Luníku IX v školskom roku 2012/2013 je:

"Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadať cestu na vytvorenie spoločenstva zvlášť dospelých a prinášať nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život."

Otec Marián Ondriaš, salezián pôsobiaci na Luníku IX, sa počas septembra zúčastnil na prípravnom kurze pre misionárov v Taliansku.

Siedmi mladí z nášho strediska, otec Peter, s. Lívia a Peťo sa vybrali hľadať nádej. Urobili tak 5. - 6. 10. 2012 na duchovnej obnove na Borde. Tohtoročný úmysel modlitieb za nádej na Luníku IX sme posilnili hneď prvou duchovnou obnovou. Po piatkovom uvoľnení sa a spomínaní na časy minulé nasledovala v sobotu samotná duchovná obnova.

V dňoch 10. - 12. septembra 2012 zavítala na Slovensko vzácna návšteva z Belgicka. Hlavným cieľom príchodu Mons. Luc Van Looya, sídelného biskupa z belgického Gentu, bolo oboznámenie sa so situáciou Rómov na Slovensku, keďže počas predchádzajúceho obdobia emigrovalo do jeho diecézy približne 2 000 Rómov zo Slovenska.

Posledný augustový týždeň využil misijný tím na plánovanie činnosti a pravidelných aktivít v stredisku v novom šk. roku 2012/2013. Päť dní rozmýšľania a zlaďovania sa v pokojnom prostredí Bordy prinieslo svoju úrodu v podobe nového hesla na nasledovný šk. rok: "Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadáme cestu na vytvorenie spoločenstva, zvlášť dospelých a prinášajme nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život."

V nedeľu 5.8.2012 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník rómskej púte v Gaboltove. Túto tradíciu založila Rada pre pastoráciu Rómov a menšín, v spolupráci s vtedajším pomocným biskupom, dnes arcibiskupom – metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Ako každý rok, aj dnešnú nedeľu sa priestranstvo okolo kostola zaplnilo Rómami z rôznych kútov Slovenska.

Naša púť do Turína sa uskutočnila po polročnom získavaní bodov v troch pilieroch, ktorých základom bol duchovný rast, zodpovednosť a veľkodušnosť. Do našej súťaže sa zapojilo 21 mladých od 15 rokov, no do Turína sme sa dostali len deviati. Tí, ktorí spĺňali podmienky v troch pilieroch a iné ďalšie podmienky...

Letné prázdniny sa už blížia do stredu svojho trvania a s plynúcim časom sa znásobujú očakávania nažhavených chlapcov z „deviatky“ vrhnúť sa do neprebádaných dobrodružstiev. A je to tu – pondelok 23. júl 2012. Mávajúce ruky dávajú na známosť, že celý rok bojujúci bojovníci si idú po svoju korisť, t.j. chlapci ktorí sa snažili v priebehu roka, odchádzajú na vytúžený tábor na saleziánsku chatu.

Spolu s našou kapelou el 9 sme sa v sobotu 21. júla aktívne zúčastnili na rómskom gospelovom festivale Festrom v Čičave s názvom Rodelas amen. Mali sme polhodinový priestor na javisku, ale aj možnosť stretnúť sa s kapelami a zbormi z Jarovníc, Lomničky, Čičavy, Slavkoviec, Krížovej Vsi a aj ďalších farnosti.

V sobotu 21. júla, po rannej sv. omši, sme v našom kostole na Luníku IX pokrstili deväť detí. Každý mesiac sa to číslo pohybuje blízko desiatky. Vieme si ľahko vypočítať, koľko je to detí za rok. A tak veľmi často tu vyvstáva otázka: Ako zabezpečiť týmto deťom dobrú výchovu a vzdelanie, keď samotným rodičom na tom často krát veľmi málo záleží... a nie zriedka deti majú deti...

Dievčenským táborom na Borde sa tento rok niesla myšlienka filmu „Tajomná záhrada“. Dievčatá sa museli riadiť prísnymi pokynmi pani Medlockovej, zažívali dobrodružstvá so sirotou Mary a súcitili s chorým a chromým chlapcom Colinom.

Prímestský tábor na Luníku IX sa tento rok niesol v duchu rozprávok z rímskych čias. Hlavnými hrdinami boli Asterix a Obelix, dvaja Galovia, s ktorými sa spolčili deti z Luníka. Ako to vyzeralo, čítajte ďalej, alebo si hneď pozrite fotoprezentáciu.

Na siedmu veľkonočnú nedeľu, 20. mája 2012, sme mali na Luníku slávnosť prvého sv. prijímania. K tejto sviatosti pristúpilo deväť chlapcov a deväť dievčat vo veku od 9 do 21 rokov. Dievčatá po celý rok prípravy sprevádzala sestra Anna FMA, chlapcov dobrovoľník – verbista Stano SVD.

V živote veriaceho človeka má svoje miesto jednak aktivita a služba druhým, ale i čas na ticho a modlitbu, kde sa môže veriaci duchovne obnoviť a načerpať sily do ďalšej služby a budovania vzťahov. Ako už samotný názov prezrádza, reč tu bude o troch duchovných obnovách.

Každý štvrtok o 15:30 v stredisku na L9 je obrovská šanca pre chalanov spoznať svoje schopnosti, dary, ba ešte viac, živého Boha. Majú veľkú možnosť zažiť pekné spoločenstvo. Tak aj štvrtok, 17. máj, nebol iný. Najprv sme si zahrali futbal. Bolo to dačo fantastické!!! Hrali sme, ako jeden tím (čo sa bežne nestáva), ako hrá napríklad Barcelona.

Dá sa povedať, že už tradične sme sa zapojili do dievčenskej tanečnej súťaže s názvom „Dance way“, ktorú organizujú animátorky na Troch Hôrkach. Tento rok to bolo v sobotu 12. mája. Záujem o tanec zo strany našich stretkáčiek bol veľký, no s vytrvalosťou to bolo trocha ťažšie. Takže nakoniec zostalo 6 tanečníc, ktoré si dali názov „Dandvale krásky“.

V sobotu 12. mája 2012 sa v obedňajších hodinách stretli speváci a hudobníci mládežníckeho zboru L9, nasadli do dvoch aut a cestovali do Bardejova do rómskej osady zvanej Poštárka. Tam už totiž v piatok 11. mája začal duchovno-kultúrny program, venovaný oslave sviatku blahoslaveného Róma Zefirína Jiméneza Mallu, ktorému je na Poštárke zasvätený kostol.

Voľný deň 8. máj sme využili na brigádu. Chatu na Borde sme pripravovali na letné podujatia. Ruku k dielu pridalo 22 osôb: mladí Rómovia, saleziánski misijní dobrovoľníci, saleziánky a saleziáni pod vedením don Jozefa Žemberu SDB. Spolu sme vytvorili „pracovný tím“.

Aj toho roku sa v našom saleziánskom stredisku rozbieha zbierka na pomoc chudobným pod názvom Tehlička pre Južný Sudán. Možno by sme si mohli klásť otázku: Na čo je dobré, aby sme sa zbierali pre chudobných  ľudí, ktorí žijú tak ďaleko od nás, keď na našom sídlisku je situácia tiež alarmujúca? Mnohé rodiny tu žijú bez elektriny, bez plynu a v poslednej dobe si musia chodiť aj pre vodu k cisterne, lebo tá v potrubiach zamrzla.

V stredu cez veľký týždeň o 16.30 hod. sme mali v našom kostole duchovnú obnovu. Pozvali sme hosťa. Bol ním Peter Lipták z Košíc, bývalý narkoman a drogový díler.

Veľkonočný pondelok ako z rozprávky majú za sebou deti a mladí z Luníka IX, ktorí sa ho rozhodli stráviť na spoločnom veľkonočnom výlete. V pondelok poobede sme sa rozhodli, že k oslavám Zmŕtvychvstania nášho Pána pripojíme spoločný výlet v neďalekom lese. Na výlete nechýbala dobrá opekačka a kopec zábavných spoločenských hier.

Najväčší sviatok v roku je u nás umocnený skutočnosťou, že slávime odpustovú slávnosť. Kostol máme zasvätený Zmŕtvychvstalému Kristovi. Ráno o 8.00 hod. sme na dvore strediska posviacali jedlá. Naši Rómovia, aj tí, ktorí pravidelne bohoslužby nenavštevujú, prišli slávnostne vyobliekaní a s rozvoniavajúcimi dobrotami. O 10.00 hod. bola slávnostná sv. omša.

Po primeranej katechetickej príprave a formácii nastal pre troch chlapcov a tri dievčatá veľký deň. Práve počas obradov Veľkonočnej vigílie – kedy slávime Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – boli pokrstení. Stali sa tak Božími deťmi, kresťanmi – katolíkmi a členmi Katolíckej Cirkvi.

Na Veľký piatok sme si naplánovali už tradičnú Krížovú cestu na Medvediu horu, kopec za Luníkom. Daždivé počasie nás však odradilo od blatistej lesnej cesty. Rozhodli sme sa teda, že pobožnosť spravíme priamo na sídlisku. Náš návrh vyjsť do ulíc neprešiel, to bolo pre našich mladých trochu priveľa, a tak sme si zvolili trasu po našom dvore.

Na Zelený štvrtok večer sme sa rozhodli prežiť aspoň hodinku spolu s Ježišom v Getsemanskej záhrade. Niekoľko detí a dospelých sa zhromaždilo v malej kaplnke, kde bola možnosť rozjímať o Ježišovom utrpení, ktoré prijal z veľkej lásky k nám. Cez adoráciu, modlitbu a čítanie Sv. Písma sme chceli Ježišovi vyjadriť predovšetkým našu vďaku, ako aj túžbu byť v Jeho blízkosti a prežívať s Ním chvíle radostné i ťažké.

Nedeľa 1. apríl. Slnko, modré nebo, svieži vzduch, schádzanie sa hudobníkov, spevákov, detí a všetkých na sv. omšu. Úsmevy, priateľstvá, bahniatka, slávnostný vstup do kostola, spievané pašie, začiatok Veľkého týždňa. Poobede v kostole sme mali modlitbu krížovej cesty a predstavenie muzikálu pre miestnych ľudí. Po krátkej pauze o 17.00 hod. znovu prichádzajú do strediska mladí, ktorí súťažia o púť do Turína.

Aj tento rok – ako to už býva zvykom – sa naši mladí aktívne zúčastnili na krížovej ceste na košickej Kalvárii. Starostlivo ju pripravovali a nacvičovali pod vedením dobrovoľníka – verbistu Stana a jeho organizačného tímu. Krásne počasie, veľa ľudí a k tomu ešte bonus – muzikál v kostole.

Na sobotu 24. marca sme si naplánovali veľké upratovanie kostola. Keďže prišlo veľa brigádnikov, upratovali sme aj stredisko a dvor. Mali sme krásne počasie, dobrú náladu a chuť pracovať. Cítiť, že súťaž o púť do Turína naberá na obrátkach, mladí sa snažia získavať body, kde sa dá. Okrem upratovania v stredisku prebiehala zvyčajná sobotňajsia škola hudby, šitie a žehlenie kostýmov, poobede bola generálka krížovej cesty a muzikálu. Naozaj plný deň.

Dňa 11.3.2012 sa 5-členný tím vydal na cestu do praveku. Putovali sme dlhou a strastiplnou cestou, až sme sa dostali k vytúženému cieľu – do sveta dinosaurov (v obchodnom centre Galéria). Počas cesty sme videli Hladného T-Rexa. Bol veľmi strašný, ale dvaja odvážni chlapci sa s ním odvážili odfotiť. Počas cesty sme mali menšiu pauzu a našli sme dinosaurie vajcia. Boli chutné a studené – zvané zmrzlina.

Aj keď náš život na Luníku je plný základných životných nedostatkov a strastí, zažívali sme s deťmi a mladými počas týchto jarných prázdnin aj veľa príjemného. Tešili sme sa zo slnka, vzduchu, pohybu, priateľstva, nechýbal nám úsmev a radosť. Aké činnosti nám k tomu prispeli? V utorok, stredu a štvrtok poobede od 14.00 do 16.00 sme mávali s deťmi oratko vonku formou streetworku.

Pri plánovaní práce s chlapcami sme si dali za úlohu rozvíjať aj ich zručnosť. To je krásna idea! Najmä pre rómskych chlapcov. Prišiel deň keď treba naplánovať čo budeme robiť. Malo by to byť niečo konkrétne, čo sa dá použiť, nech to nie je len zabíjanie času na zbytočnosti. Chceme, aby chlapci cítili, že to má pre nich zmysel.

Je ráno 3. 3. 2012 a ja si vykračujem do obchodu kúpiť chlieb a čerstvé rožky. V obchode stretávam dievčatá z nášho stretka Ružičky, ktoré robia veľké nákupy – v tomto momente je totiž veľmi dôležité strategicky si napchať ruksak sladkosťami, aby sme na výlete vydržali celý deň, a tak všetci nakupujú o 106. Vonku je slnečné, ale chladné počasie.

Nedávno sme písali o spustení veľkej súťaže na sviatok sv. Jána Bosca. Mladí nad 15 rokov, ktorí sa budú snažiť a získajú najviac bodov, pôjdu na odmenovú púť do Turína. V nedeľu 26. 2. 2012 sme mali prvé stretnutie, kde sme overovali vedomosti zo života sv. Jána Bosca získané za uplynulý mesiac.

Od segregácie k inklúzii. Takto by sa dala nakrátko vystihnúť pointa diskusného seminára, ktorý sa dňa  17. februára 2012 konal v našom pastoračnom centre. Téma seminára znela: „Prenos dobrej praxe z Veľkej Británie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, najmä začleňovania detí a žiakov pochádzajúcich z rómskych komunít v Slovenskej republike v školách hlavného vzdelávacieho prúdu".

V nedeľu 5.2.2012 sme sa mi animátori a chlapci, ktorým sa podarilo získať dostatočný počet bodov, rozhodli ísť do technického múzea v Košiciach. Prvé čo nás zaujalo bolo kováčstvo a spracovanie železnej rudy až po hotový výrobok z ocele. Pre lepšie pochopenie nám to pani sprievodkyňa ukázala na obrazovej tabuli a makete vysokej pece.

Ako dlho vydrží hrad zo snehu? Skúste uhádnuť. Na konci článku sa dozviete odpoveď. Každú nedeľu robíme program pre deti zo sídliska. Môže prísť kto chce, lebo je to otvorená akcia. Túto nedeľu prišiel Kajo s geniálnym nápadom. „Postavíme hrad so snehu.“

Posledné dni v našom stredisku boli a aj naďalej budú naplnené veľkým súťažením. Odštartovali sme totiž veľkú súťaž pre mladých nad 15 rokov. Motivácia zapojiť sa bola veľmi veľká, pretože v hre je výlet do Turína. Prihlásilo sa do nej 20 mladých, avšak nie všetci sa tam môžu dostať. Pôjdu len deviati najlepší, ktorí sa prebojujú  polročným súperením a dokážu, že si to naozaj zaslúžia.

V nedeľu ráno sa krásne rozsnežilo. Preto sme sa rozhodli, že to využijeme pri našom poobedňajšom oratku. Veď deti čakali na sneh už dosť dlho. Dnes sme mali na starosti oratko my, mladí z Luníka IX, nakoľko saleziáni spolu s celým misijným tímom boli mimo Luníka.

Do tohtoročnej tradičnej košickej Don Bosco Show sa zapojili aj naši mladí. Po dvoch rokoch našej hudobnej účasti na tomto programe sme sa konečne odhodlali na prípravu scénky. Sr. Lívia a dobrovoľníčka Majka pripravili scenár na tému Príchod Pasquala Chavéza na Luník IX, ktorú nám pridelili organizátori, a začali sa nácviky. Mladí boli tvoriví a prejavili svoje originálne herecké, hudobné i tanečné talenty.

U nás na Luníku to býva tak, že cez najväčšie sviatky chodí do kostola menej ľudí ako v nedele počas roka. Rómovia sú zvyknutí tráviť sviatky v rodine, mnohí dosť konzumne. Navyše cez sviatky je narušený pravidelný rytmus a tým, ktorí nie sú tak zžití s časom, to robí problém. Vzhľadom na túto skutočnosť po Vianociach zvykneme nechať ešte týždeň vianočnú výzdobu v kostole a v rámci hodín náboženstva chodíme s deťmi k jasličkám a snažíme sa do nich vštepovať pravú podstatu Vianoc.

Veľmi pekne ďakujeme dobrodincom z Myslavy, ktorí sa nám tohto roku postarali o stromček na výzdobu nášho kostola. Ochotní páni prišli až k nám na Luník IX, aby zistili, aký máme stojan a aký stromček by sa nám do kostola hodil. Nakoniec doniesli nádherný obrovský strom, ktorý siaha až po strop a je spolu s naším Betlehemom priliehavou ozdobou, ktorá nám počas vianočných sviatkov pripomínal Božiu štedrosť a lásku, ktorú sme zakúsili aj cez týchto ľudí.

 

 

Na Luníku sme nový rok privítali slávnostnou svätou omšou. Síce až o 10.00, ale to bolo dobre, pretože po silvestrovskom večeri v našom stredisku sme potrebovali aj trochu spánku na obnovenie síl. Prišlo nás trochu menej ako zvyčajne, ale našťastie, včera večer bola sv. omša už z dnešnej slávnosti. Veríme, že Panna Mária nás bude sprevádzať každý deň v novom roku a pomôže nám dostať sa bližšie k Ježišovi.

Cez okno počuť smiech, zábavu a spev, na stole sú  rôzne dobroty... Pýtate sa, kde sa nachádzame?  Na slávnostnej rozlúčke s rokom 2011 a zároveň na uvítacej párty s novým rokom, rokom 2012 v saleziánskom stredisku na Luníku IX.  Svojou prítomnosťou nás poctili významní hostia a hlavné osobnosti  tohto večera – my sami.  Zišlo sa nás okolo 30 a poriadne sme to rozbalili.