• Pracujeme v tíme

  Sme tím zložený z bratov Saleziánov, sestier Saleziánok, dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, ktorých spája spoločné poslanie.

 • Sme poslaní k Rómom

  Našou prítomnosťou medzi Rómami poukazujeme na existenciu Boha, ktorý je pre tento svet jedinou skutočnou nádejou.

 • Duchovný rast

  Ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach ponúkame pravú nádej v podobe stretnutia sa so živým Bohom cez chvíle spoločných modlitieb, slávenia svätej omše a vysluhovania sviatostí.

 • Ľudský rast

  Výchova dobrých kresťanov je pevne spojená s ponukou stať sa statočnými občanmi. Deťom a mladým ponúkame aktivity na posilnenie rastu ich osobností.

Podporte nás

 • Priamo na účet nášho o.z. Oheň nádeje: SK68 8330 0000 0023 0076 9611
 • Prostredníctvom: 2 - 3 % z daní

2 percenta

 • Cez portál: Darujme.sk
    

 

Podporili nás