Dnešným dňom sme ukončili prípravu pomôcok, kulís a kostýmov prímestského tábora s názvom Hry o nebo. Deň sme začali spoznávacími aktivitkami, hrami, kde sme sa navzájom spoznali, mali možnosť zabaviť a trošku si oddýchnuť. Samotný deň vyvrcholil duchovnou obnovou, počas, ktorej sme mali možnosť očistiť si a pripraviť naše srdcia na nasledujúce dni.

2022_07_10_nedela.jpg2022_07_10_nedela_2.jpg2022_07_10_nedela_3.jpg2022_07_10_nedela_4.jpg2022_07_10_nedela_5.jpg2022_07_10_nedela_6.jpg2022_07_10_nedela_7.jpg2022_07_10_nedela_8.jpg2022_07_10_nedela_9.jpg2022_07_10_nedela_10.jpg2022_07_10_nedela_11.jpg2022_07_10_nedela_12.jpg2022_07_10_nedela_13.jpg2022_07_10_nedela_14.jpg2022_07_10_nedela_15.jpg2022_07_10_nedela_16.jpg2022_07_10_nedela_17.jpg2022_07_10_nedela_18.jpg2022_07_10_nedela_19.jpg2022_07_10_nedela_20.jpg2022_07_10_nedela_21.jpg2022_07_10_nedela_22.jpg2022_07_10_nedela_23.jpg2022_07_10_nedela_24.jpg2022_07_10_nedela_25.jpg2022_07_10_nedela_26.jpg2022_07_10_nedela_27.jpg2022_07_10_nedela_28.jpg2022_07_10_nedela_29.jpg

Finišujeme prípravu na tohtoročný prímestský tábor. Všetko to začalo ešte na jeseň, keď Tímea a Erika prekvapili nápadom, o čom by mohol byť prímesťak 2022. Začali na tom intenzívne pracovať a postupne nás všetkých vtiahli do táborovej témy "Hry o nebo". Už sa tešíme na pondelok, keď to všetko začne. Prosíme o modlitby.

2022_07_09_pondelok_pt01.jpg2022_07_09_pondelok_pt02.jpg2022_07_09_pondelok_pt03.jpg2022_07_09_pripava_pt01.jpg2022_07_09_pripava_pt02.jpg2022_07_09_pripava_pt03.jpg2022_07_09_pripava_pt04.jpg2022_07_09_pripava_pt05.jpg2022_07_09_pripava_pt06.jpg2022_07_09_pripava_pt07.jpg2022_07_09_pripava_pt08.jpg2022_07_09_pripava_pt09.jpg2022_07_09_pripava_pt10.jpg2022_07_09_pripava_pt11.jpg2022_07_09_pripava_pt12.jpg2022_07_09_pripava_pt13.jpg2022_07_09_pripava_pt14.jpg2022_07_09_pripava_pt15.jpg2022_07_09_pripava_pt16.jpg2022_07_09_pripava_pt17.jpg2022_07_09_pripava_pt18.jpg2022_07_09_pripava_pt19.jpg2022_07_09_pripava_pt20.jpg2022_07_09_pripava_pt21.jpg2022_07_09_pripava_pt22.jpg2022_07_09_pripava_pt23.jpg2022_07_09_pripava_pt24.jpg2022_07_09_pripava_pt25.jpg2022_07_09_pripava_pt26.jpg2022_07_09_pripava_pt27.jpg2022_07_09_pripava_pt28.jpg2022_07_09_pripava_pt29.jpg2022_07_09_pripava_pt30.jpg2022_07_09_pripava_pt31.jpg2022_07_09_pripava_pt32.jpg2022_07_09_pripava_pt33.jpg2022_07_09_pripava_pt34.jpg2022_07_09_pripava_pt35.jpg2022_07_09_pripava_pt36.jpg2022_07_09_pripava_pt37.jpg2022_07_09_pripava_pt38.jpg2022_07_09_pripava_pt39.jpg2022_07_09_pripava_pt40.jpg2022_07_09_pripava_pt41.jpg2022_07_09_pripava_pt42.jpg2022_07_09_pripava_pt43.jpg2022_07_09_pripava_pt44.jpg2022_07_09_pripava_pt45.jpg2022_07_09_pripava_pt46.jpg2022_07_09_pripava_pt47.jpg2022_07_09_pripava_pt48.jpg2022_07_09_pripava_pt49.jpg2022_07_09_pripava_pt50.jpg2022_07_09_pripava_pt51.jpg2022_07_09_pripava_pt52.jpg2022_07_09_pripava_pt53.jpg2022_07_09_pripava_pt54.jpg2022_07_09_pripava_pt55.jpg2022_07_09_pripava_pt56.jpg2022_07_09_pripava_pt57.jpg2022_07_09_pripava_pt58.jpg2022_07_09_pripava_pt59.jpg2022_07_09_pripava_pt60.jpg2022_07_09_pripava_pt61.jpg2022_07_09_pripava_pt62.jpg2022_07_09_pripava_pt63.jpg2022_07_09_pripava_pt64.jpg2022_07_09_pripava_pt65.jpg2022_07_09_pripava_pt66.jpg2022_07_09_pripava_pt67.jpg2022_07_09_pripava_pt68.jpg2022_07_09_pripava_pt69.jpg2022_07_09_pripava_pt70.jpg2022_07_09_pripava_pt71.jpg2022_07_10_nedela.jpg2022_07_10_nedela_2.jpg2022_07_10_nedela_3.jpg2022_07_10_nedela_4.jpg2022_07_10_nedela_5.jpg2022_07_10_nedela_6.jpg2022_07_10_nedela_7.jpg2022_07_10_nedela_8.jpg2022_07_10_nedela_9.jpg2022_07_10_nedela_10.jpg2022_07_10_nedela_11.jpg2022_07_10_nedela_12.jpg2022_07_10_nedela_13.jpg2022_07_10_nedela_14.jpg2022_07_10_nedela_15.jpg2022_07_10_nedela_16.jpg2022_07_10_nedela_17.jpg2022_07_10_nedela_18.jpg2022_07_10_nedela_19.jpg2022_07_10_nedela_20.jpg2022_07_10_nedela_21.jpg2022_07_10_nedela_22.jpg2022_07_10_nedela_23.jpg2022_07_10_nedela_24.jpg2022_07_10_nedela_25.jpg2022_07_10_nedela_26.jpg2022_07_10_nedela_27.jpg2022_07_10_nedela_28.jpg2022_07_10_nedela_29.jpg

Jarná nádej je na našom Luníku umocnená zasvätením nášho kostola Zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý jediný je schopný všetko obnoviť a keď treba, tak aj vzkriesiť k novému životu. Bez tejto Božej moci by sme si tu náš život a naše pastoračné pôsobenie nevedeli predstaviť. Radi by sme vás oboznámili so všetkým čo sa u nás deje, ako to prežívame, ale keďže sa nedá sa hovoriť o všetkom, spomeňme aspoň niekoľko udalosti, ktoré sa u nás udiali v poslednom období.

8. apríl sa v celom svete oslavuje ako Deň Rómov. Aj my sme sa zúčastnili slávnostného kultúrneho predstavenia, ktorého hosťom bol aj Splnomocnenec vlády pre Rómov pán Ján Hero, košickí arcibiskupi oboch katolíckych Cirkví i primátor mesta. Program bol slávnostný, nechýbala hudba a spev, po skončení programu aj občerstvenie. Pri príležitosti tohto dňa sme pripravili aj katechézu na škole, kde sme sa v siedmich triedach stretli so žiakmi, rozprávali sme so žiakmi, spievali duchovné piesne a modlili sa. Bola to dobrá príležitosť dať tomuto dňu aj pridanú duchovnú hodnotu.

Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili. Zaujímavá bola krížová cesta po sídlisku s krížom, na ktorý si každý účastník mohol napísať svoje meno. Potom sme chodili pomedzi činžiaky, modlili sa jednotlivé zastavenia krížovej cesty, až sme vyšli pod les nad Luníkom, kde sme kríž osadili do zeme.

Na veľkonočnú nedeľu nechýbala tradičná posviacka jedál, ktorá je aj pre Rómov veľkou chvíľou, a hoci nie všetci si našli cestu aj do kostola, veríme, že niečo z veľkonočných milostí preniklo ku všetkým, ktorí stáli o požehnanie.

Radosť zo Zmŕtvychvstania v našich končinách vyjadruje aj tradičná oblievačka. Ani naši mladí nestáli bokom a tak dievčatá na veľkonočný pondelok neodchádzali domov suché. Tvárili sa, že sú nahnevané, ale bolo jasné, že ak by mali suché šaty, nezostalo by suché ich oko...

Po skončení doby Covidovej sa nám opäť rozbehli duchovné obnovy na Borde, kde chodíme s mladými každý mesiac. Tematicky sme sa zladili s prípravou na stretnutie mladých T22, vychádzame teda z témy biblické vrchy a ich odraz v našom živote. Naposledy sme mali horu Karmel spojenú s postavou biblického Eliáša. Pri obnovách nechýba scénka, aktivity s duchovným programom, zamyslenie a svätá spoveď. Duchovnú obnovu sme mali aj so skupinou dospelých, ktorým sme zase priblížili stretnutie pápeža Františka pri ďakovnej púti Slovákov do Ríma.

Táto púť sa odohrávala po Veľkej Noci a zúčastnili sa jej aj naši spolubratia Jozef a Marián s piatimi mladými z Luníka IX. Čo nás potešilo, bolo, že vo svojom príhovore Svätý Otec spomenul aj koberec z Luníka. „Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti.“ Na konci audiencie si dokonca vyžiadal selfie s našimi mladými a s kobercom, ktorý sme mu priniesli do Ríma!

V máji sme mali ešte veľmi peknú slávnosť prvého svätého prijímania. Po chlapcoch sa tentoraz pripravili na prijatie sviatosti dievčatá. Bolo ich desať a väčšina z nich aj naďalej pokračuje v účasti na svätých omšiach i na stretkách. Dokonca vzniká zárodok budúceho zboru, takže vidíme tu nádej na rast.

Významnou pomocou pre našu činnosť na Luníku IX sú animátori, ktorí prichádzajú zvonka. Často prichádzajú aj mimo dohodnutých záväzkov, len aby sa stretli s deťmi, zúčastnili svätej omše či jednoducho boli prítomní na sídlisku. Ich nadšenie nám pomáha v priťahovaní mladých na stretká a na svätú omšu a neraz inšpiruje aj nás samotných k väčšej horlivosti.

Pravidelne prichádzame aj do osady Mašličkovo. Deti nás privítajú s úprimnou radosťou a pre nich typickou zvedavosťou, čo pekné im zas povieme.

Ešte jedna oblasť nášho života v týchto mesiacoch stojí za zmienku. Ani na Luníku IX sme sa nevyhli téme Ukrajina. Niekoľkokrát sa nám podarilo ísť s mladými z Luníka na stanicu pomáhať ako dobrovoľníci. No a v našom stredisku našlo dočasné útočisko viacero rodín. Najdlhšie tu bola matka – vdova s dvoma dcérami, ktorým sa nám potom podarilo sprostredkovať ďalšie ubytovanie v meste, teraz tu máme dokonca Slováka z Ukrajiny, dôchodcu, ktorý plynule hovorí po slovensky.

S blížiacimi sa prázdninami rastie intenzita našich príprav na letné akcie. Vyprosujeme vám u Panny Márie Pomocnice kresťanov a don Bosca ich ochranu.

mailschip jun.jpgmailschip jun_2.jpgmailschip jun_3.jpgmailschip jun_5.jpgmailschip jun_6.jpgmailschip jun_7.jpgmailschip jun_8.jpgmailschip jun_9.jpgmailschip jun_10.jpgmailschip jun_11.jpgmailschip jun_12.jpgmailschip jun_13.jpgmailschip jun_14.jpgmailschip jun_15.jpgmailschip jun_16.jpgmailschip jun_17.jpgmailschip jun_18.jpgmailschip jun_19.jpgmailschip jun_20.jpgmailschip jun_21.jpgmailschip jun_22.jpgmailschip jun_23.jpgmailschip jun_24.jpgmailschip jun_25.jpgmailschip jun_26.jpgmailschip jun_27.jpgmailschip jun_28.jpg

 

 

 

Po návšteve Svätého Otca sa život na Luníku pomaly vrátil do bežných koľají, aj keď to, čo Svätý Otec zasial, už isto potichu a nenápadne klíči. My sa snažíme polievať, aby to raz mohlo vyrásť do plnej krásy. A tak sa opäť rozbehli chlapčenské stretká, pri ktorých pomáhajú aj animátori z Luníka IX.

„Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3617-plagaty-hesla-na-rok-2022-dva-obrazky-jedno-posolstvo

 

Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.

Tento mesiac budú dňa 20.8. a 31.8. 2022  bude obetovaná sv.omša za vás všetkých, čo nám rôznym spôsobom pomáhate. Aj takouto formou sa vám chceme poďakovať za vašu priazeň a veľkodušnosť.

Na Luniku IX pôsobíme 14. rok.

 Nedokázali by sme to aj bez Vašich modlitieb, obiet a milodarov. 

 

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127)

 

 Ako netradiční koledníci sme sa vybrali bez kamier a fotografov do všetkých bytov na sídlisku Luník IX a v Mašličkove. Klopali sme na dvere v mene pápeža Františka. Do každej domácnosti sme priniesli rohožku vystrihnutú z pápežského pódia.

Viac: https://www.facebook.com/saleziani.sk/posts/10159019200903915?__tn__=K-R

2021_12_23_koberce_papez.jpg2021_12_23_koberce_papez_2.jpg2021_12_23_koberce_papez_3.jpg2021_12_23_koberce_papez_4.jpg

Život na Luníku IX dostal v osobe pápeža Františka veľký dar. Dni po jeho odchode boli naplnené pretrvávajúcou emóciu radosti a vďačnosti. Pre Vivi a Carmen navštevujúce naše stredisko nastala v októbri ďalšia veľká chvíľa, keď po ročnej príprave pristúpili k sviatosti birmovania v kostole svätých košických mučeníkov. Udelil im ju otec biskup Marek Forgáč. Prežili pekný sviatočný deň. Ich príprava nebola jednoduchá, nakoľko ju skomplikovala situácia s Covid 19. Vydržali, za čo si zaslúžia obdiv. Veríme, že ich budú nasledovať ďalší. Birmovka sa navyše odohrala v majoritnom prostredí, čo zvýraznilo príslušnosť k Cirkvi, o ktorej pápež František povedal, že Rómov nosí vo svojom srdci.

2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_3.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_8.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_9.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_12.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_22.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_26.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_29.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_34.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_36.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_37.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_42.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_43.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_46.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_49.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_54.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_57.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_59.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_64.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_65.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_69.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_76.jpg

Pápež František naštívil Rómov na Luníku IX. Návšteva trvala síce iba 45 minút, ale pre všetkých prítomných to bol zážitok na celý život. Oficiálny vatikánsky fotograf už zverejnil prvých 20 fotografií zo stretnutia. Tu sú.

Svätý Otec František navštívil v utorok 14. septembra po stretnutí s Rómami na Luníku IX aj miestny Kostol Zmŕtvychvstalého Krista. Ako k tomu prišlo, rozpráva salezián Marián Peciar.

Ďakujeme Dobrý Bože...Paľikerav Svätý Otče!
To je titulok na pokračovanie...a nielen našich mediálnych výstupov, ale predovšetkým nášho osobného vnútorného postoja, ktorý by mal prejsť k vonkajšej aktivite.

Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na sídlisku Luník IX pripravili saleziáni zjednotenú verziu jednej zo základných kresťanských modlitieb Otčenáš - Dade amaro.

Podkategórie