Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Prázdniny 2021 na L9

júl 12 2021
Čítať ďalej...

Čítať ďalej...S Božou pomocou sme dnes rozbehli prázdninové aktivity v našom stredisku.

Spolu s 30 animátormi sme privítali niečo cez 50 detí. Atmosféra bola vynikajúca, počasie nám prialo, náš Dobrý Boh nám štedro požehnával.

Čítať ďalej...

Príprava na prímestský tábor 2021

júl 10 2021
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/foto/2021/07/2021_07_10_primestak_priprava/20210624_192122.jpg'
There was a problem loading image 'images/foto/2021/07/2021_07_10_primestak_priprava/20210624_192122.jpg'
Čítať ďalej...
Už to začalo!
Príprava na prímestský tábor v plnom prúde.
Tešili sme sa na seba a dočkali sme sa - najmä naši mladí z Luníka.

Čítať ďalej...

Svätec mladej svätosti - sv.Dominik Sávio

máj 06 2021
Čítať ďalej...
Svätý DOMINIK SÁVIO
 Dnes 6. mája si pripomíname sviatok svätého Dominika Savia
 Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni di Riva, neďaleko Chieri v provincii Turín.
 
Vychovávaný v rodine, ktorá žila pre naozajstné hodnoty, už od malička prekvapoval svojou ľudskou a kresťanskou vyspelosťou. Ako malý miništrant aj v zime čakal na kňaza pred zamknutým kostolom. Bol stále veselý. Jeho prístup k životubol naozaj hlboký, čo dokazuje aj jeho malý „životný projekt“, ktorý si iba ako sedemročný zapísal do zošita v deň svojho prvého svätého prijímania: „Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem vždy, keď mi to spovedník dovolí. Budem svätiť zasvätené sviatky. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“
 Keď mal dvanásť rokov, stretol dona Bosca a požiadal ho o prijatie do turínskeho oratória, pretože veľmi túžil stať sa kňazom. Don Bosco bol príjemne zaskočený: „Zdá sa mi, že je tu dobrá látka.“ Dominik mu na to odpovedal: „Ja budem látka a vy teda buďte krajčír.“
 Po prijatí do oratória poprosil dona Bosca, aby mu pomohol stať sa svätým. Skromný, vždy pokojný a radostný, veľmi usilovný pri plnení si študentských povinností, na vyučovaní náboženstva, pri posluhovaní chorým, pri uzmierovaní roztržiek, ochotný kedykoľvek pomôcť spolužiakom…
 Novým kamarátom v oratóriu hovoril: „Pochopte, naša svätosť spočíva v tom, že sme veľmi veselí. Iba sa usilujeme vyhýbať sa hriechu ako veľkému nepriateľovi, ktorý nás okráda o Božiu milosť a o pokoj srdca, a presne si plníme svoje povinnosti.“
 Vďaka vernosti svojmu projektu, podporenému častým pristupovaním k sviatostiam a synovskou oddanosťou Panne Márii, ho Boh v jeho radostnom sebadarovaní zahrnul mnohými darmi a charizmami.
 Keď 8. decembra 1856 Pius IX. vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Dominik sa zasvätil Panne Márii a začal rýchlo napredovať vo svätosti. V roku 1856 spolu s niekoľkými priateľmi založil apoštolskú Družinu Nepoškvrnenej.
 Mama Margita raz povedala svojmu synovi, donovi Boscovi: „Máš veľa dobrých chlapcov, ale nikto sa v kráse a dobrote srdca nevyrovná Dominikovi.“ A zdôvodnila to takto: „Stále ho vidím modliť sa, zostáva v kostole aj vtedy, keď iní už vyšli. Každý deň si cez prestávku nájde čas na krátku poklonu Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti… V kostole sa správa ako anjel v nebi.“
 Dominik Savio zomrel 9. marca 1857 v Mondoniu. Don Bosco krátko na to napísal jeho životopis a zakaždým, keď ho čítal, rozplakal sa. Jeho telesné pozostatky sú uložené v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne.
 Sviatok Dominika Savia slávime 6. mája. Pius XI. ho definoval ako „vzrastom malého, ale duchom veľkého obra“. Je patrónom miništrantov i nastávajúcich mamičiek a každý rok je zaznamenaný prekvapujúci počet vyprosených milostí na jeho príhovor.
 
 
Modlitba
Svätý Dominik Savio,
pomôž nám spoznať Božiu lásku,
aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša
a zanechať hriech. Daj, aby sme sa
s pomocou Panny Márie naučili
plniť si svoje povinnosti, trpezlivo
zušľachťovať svoju povahu
a odvážne sa angažovať pre dobro
druhých. Nech takto objavíme spolu
s tebou pravú radosť a staneme sa
šťastnými tu i vo večnosti. Amen.

Prebúdzajúca sa jar 2021 L9

apr 24 2021
Čítať ďalej...

Srdečne Vás pozdravujeme z nášho Luníka. Prebúdzajúca sa jar prináša nádej aj do našich pastoračných aktivít. Veríme, že tak ako sú otvorené naše srdcia, budeme čoskoro môcť dokorán otvoriť aj dvere našich priestorov.

Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...

Adorácia 24/24

mar 31 2021
Čítať ďalej...

Dnes sme ukončili "Adoráciu 24/24.

Zavŕšila sa tak snaha našej rehole urobiť v covidovej situácii čosi pre ľudí na Slovensku spoločne a v jednote.

Čítať ďalej...

Začiatok dňa v práčovni

feb 19 2021
Čítať ďalej...

Táto pandemická doba skomplikovala život asi všetkým ľuďom na Slovensku. Zvlášť sa však dotkla ľudí v marginalizovaných skupinách.

Čítať ďalej...

Milí naši dobrodinci a priatelia saleziánskeho diela.

feb 13 2021
Čítať ďalej...

Pred 15 rokmi sa Don Bosco dostal prostredníctvom prvých saleziánov aj na Luník IX a odvtedy požehnane pôsobí na tomto sídlisku.

Čítať ďalej...

Boh nechcel prísť na svet ako politik, ale ako dieťa

jan 01 2021
Čítať ďalej...

„Že Boh prišiel na svet ako dieťa, iste nebude náhoda.“ Týmito slovami sa obracia provinciál saleziánov don Peter Timko

Čítať ďalej...

Vianočné prianie od saleziánov z Luníka IX

dec 25 2020
Čítať ďalej...

Milí priatelia, prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky.
(19) Facebook

Duchovná obnova vianoce 2020

dec 23 2020
Čítať ďalej...

Predvianočný čas príprav na oslavu narodenia Ježiša Krista sme zavŕšili duchovnou obnovou.

Čítať ďalej...