My – Saleziáni dona Bosca –  sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.
Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.
Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincie je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť šesťnásť tisíc členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.
Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

Prevzaté zo saleziani.sk.