My - Dcéry Mária Pomocnice - sme rehoľná rodina, ktorej poslaním je výchova mladých, osobitne dievčat. Založil nás sv. Ján Bosco, spoluzakladateľkou je sv. Mária Dominika Mazzarellová. Keďže sme ženskou vetvou Saleziánskej kongregácie, ľudovo nás nazývajú sestry Saleziánky. Dnes pracujeme v 90 krajinách sveta, je nás vyše 13 000 sestier. Na Slovensku vyše 80.

Prevzaté zo salezianky.sk.