Na púť do Ríma a stretnutie so Sv. Otvom, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 27. októbra 2015, sa chceme duchovne pripraviť. Poslúžiť nám k tomu môže aj tento deviatnik.

Deviatnik

13. - 21. október 2015

romovia rim2015Pred 50. rokmi, 26. septembra 1965, pápež Pavol VI. neďaleko Ríma navštívil Rómov. Slávil tam svätú omšu, počas ktorej predniesol významnú kázeň. Načrtol v nej program viery a znovuzrodenia sa pre všetkých Rómov, ktorí veria v Krista.
Naše stretnutie v Ríme nadväzuje na toto prvé stretnutia Rómov s Pavlom VI. Chceme sa naň vnútorne pripraviť, preto počas deviatich dní necháme v sebe zaznievať slová homílie Pavla VI. K zamysleniu každého dňa odporúčame pridať modlitbu za Rómov, modlitbu k Panne Márii „Pod tvoju ochranu“ a invokáciu k blahoslavenému Zefirínovi a sv. Krištofovi, ochrancovi pútnikov.
Odporúčame tiež pripraviť sa na púť dobrou sv. spoveďou a prijímaním Eucharistie, aby naše čisté srdce bolo schopné prijať čo najviac darov a milostí, ktorými nás Boh chce obdarovať.

 

MODLITBA ZA RÓMSKY NÁROD

Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré v tento deň urobili.
Prosím Ťa o odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Odovzdávam Ti rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili.
Vzhliadni na rómske ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily pre ich rodiny,
aby ich neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť všetkého zlého
a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Maj starosť o starých a chorých, o tých,
čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých,
ktorí zomreli v tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov,
aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.

POD TVOJU OCHRANU

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám
v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď.
Ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Blahoslavený Zefirín, oroduj za nás.
Svätý Krištof, oroduj za nás.

Stianuť verziu pre tlač:
{phocadownload view=file|id=12|text=Duchovná príprava na púť do Ríma 2015 - deviatnik|target=b}