Za pomoci cirkevnej nadácie Renovabis, Ministerstva financií SR a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

sme otvorili práčovňu pre verejnosť, predovšetkým pre občanov sídliska Lunik IX v Košiciach.

02.01.201801.jpg02.01.201802.jpg02.01.201803.jpg02.01.201804.jpg