Logo Saleziánov don Bosca pôsobiacich medzi Rómami v Košiciach na Luníku IX vychádza z celosvetového saleziánskeho loga a dopĺňa ho o typický rómsky symbol. Logo je stvárnené v troch farbách vychádzajúcich z rómskej zástavy.

Zelenomodré koleso predstavuje prevažne horizontálne orientovaný začarovaný kruh sveta Rómov. Do tohto sveta vchádzajú Saleziáni a ich spolupracovníci na čele s Don Boscom. Ich úmyslom je poukázať na nadprirodzené hodnoty, nasmerovať Rómov k Bohu a priniesť tak týmto ľuďom nádej. Neprichádzajú však zvonku, ale sú vsadení priamo do centra rómskeho sveta.

Autorom námetu je rómsky mládenec Róbert Horváth a za jeho grafickým stvárnením je Marek Rečlo.

logotyp lunik9