Hlavným cieľom saleziánskej misie na Luníku IX je tunajšiemu obyvateľstvu sprostredkovať vieru v živého Krista a ponúknuť im, aby sa podľa návodu Don Bosca aj oni mohli raz stať dobrými kresťanmi a statočnými občanmi. Toto úsilie sa naša misia snaží napĺňať každoročnými čiastkovými cieľmi, ktoré vychádzajú z aktuálnej situácie.

1. rok (2008 - 2009):
Meniť mentalitu – znižovať agresivitu.

2. rok (2009 - 2010): 
Svedectvom spoločenstva evanjelizovať prostredie.

3. rok (2010 - 2011): 
Pozývať Rómov k spoluzodpovednosti v evanjelizácii a osobne ich sprevádzať.

4. rok (2011 - 2012): 
Budovať animačné spoločenstvo (Saleziáni, Sestry saleziánky, dobrovoľníci a prizvaní mladí) postavené na evanjeliových hodnotách.

5. rok (2012 - 2013):
Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadáme cestu na vytvorenie spoločenstva, zvlášť dospelých a prinášajme nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život. (čítať viac)

6. rok (2013 - 2014):

7. rok (2014 - 2015):

8. rok (2015 - 2016):

9. rok (2016 - 2017):

10. rok (2017 - 2018):

11. rok (2018 - 2019):

12. rok (2019 - 2020):

13. rok (2020 - 2021):