Učiť sa myslieť a prijímať informácie

Takto by sa dala vyjadriť hlavná myšlienka metódy FIE, s ktorou sa mentori pôsobiaci na Luníku 9 a ďalší pozvaní oboznámili počas utorkového večera.
S metódou prišla zúčastnených zoznámiť lektorka Vladka Fortunová, pedagogička na SOŠ Kukučínova. Niektorí účastníci si odniesli zo vzdelávacieho večera, že v praxi sa majú vyvarovať negatívnych slov, ako ,nedá sa´, iných oslovilo, že deťom treba vedomosti sprostredkovať cez skúsenosť, ktorá im je vlastná. Vzdelávanie bolo súčasťou systému podpory, ktorá je poskytovaná mentorom na Luníku 9.

  • 05_03_201900001
  • 05_03_201900002
  • 05_03_201900003