Sobotňajší výstup na Sivec


Zvládli sme to a s Božou pomocou sme prekonali nielen vlastný strach...


Táto aktivita je podporená aj Karpatskou nadáciou z grantového programu Zraniteľné skupiny.

  • 13_06_2020
  • 13_06_2020_2
  • 13_06_2020_3