Už po tretíkrát sa predstavili žiaci školy hudby, tanečnice a naši malí umelci z výtvarného krúžku na spoločnej akcie, ktorá sa konala na sviatok svätých Petra a Pavla.

Škola hudby má v Saleziánskom stredisku dlhoročnú tradíciu. Pri jej zrode stála bývalá dobrovoľníčka Katarína Harvanová. Postupne sa ku hudobníkom pridali výtvarníci a v poslednom roku aj tanečný krúžok pod vedením Lenky Chymaľovej. Rokmi sa obnovilo aj zloženie dvoch speváckych zborov, ktoré spevom animujú sväté omše.

Zámerom podujatia bolo predstaviť všetky umelecké talenty, ktoré rastú na našom sídlisku a týždenne sa stretávajú so svojimi učiteľmi, či animátormi. Jedna z učiteľov školy hudby a autorka projektu ÚNIK IX, Mária Mydliarová, pre všetkých vystupujúcich zabezpečila peknú a sladkú odmenu. Za dobrovoľnícku činnosť všetkých učiteľom a animátorom patrí veľké ĎAKUJEME :-).

Peter Roth

 • 2015_06_28_zaverecny_koncert01
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert02
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert03
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert04
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert05
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert06
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert07
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert08
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert09
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert10
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert11
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert12
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert13
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert14
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert15
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert16
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert17
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert18
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert19
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert20
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert21
 • 2015_06_28_zaverecny_koncert22