Pred dvomi dňami mi moja osemdesiatročná mama zatelefonovala a hovorila mi o správe, ktorú zachytila v televízii, o búraní bytovky na Luníku IX.

Sama býva v inej časti Košíc, v bytovke minimálne o 20 rokov staršej od tej, ktorú búrali... Na jej rozhorčenie, aké je to strašné, a otázky, prečo si to tak ničia a kam pôjdu, som jej nevedel dať rýchlu, jednoznačnú a uspokojujúcu odpoveď...

Možno poznáte Ježišove slová: „Myslíte si, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

Nájde sa 18 rozumných, spravodlivých a čestných rodín na Luníku IX (práve s takýmto počtom chceme začať), ktorí chcú žiť inak, s ktorými budeme môcť začať nový projekt - Nádej na dôstojné bývanie na Luníku? Už v júni nám mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu bytového domu na Luníku IX a odvtedy trpezlivo čakáme na podpis kúpnej zmluvy. Ideme do toho s vierou praotca Abraháma, ktorý uveril v nádeji proti nádeji... Neviem koľko ľudí uverí v úspech tohto nášho projektu, ale slovenskí obyvatelia Luníka IX – členovia misijného tímu, mu veria. Urobili prvý krok, aby ukončili devastovanie bytového domu – riešia uzamykanie vchodov.

Nakoľko percent im veríš ty, že to, čo robia pre tých ľudí, ale aj pre teba (ako  obyvateľa Košíc či Slovenska), má zmysel, toľkými eurami im prispej (na číslo účtu 11175818/5200), aby sa im to podarilo...

Vďaka.

otec Peter

  • 2013_12_12_stavba_brany_01
  • 2013_12_12_stavba_brany_02
  • 2013_12_12_stavba_brany_03
  • 2013_12_12_stavba_brany_04
  • 2013_12_12_stavba_brany_05
  • 2013_12_12_stavba_brany_06
  • 2013_12_12_stavba_brany_07
  • 2013_12_12_stavba_brany_08