Mikuláš má rád všetky deti, a preto sa chcel stretnúť aj s inými chlapcami a dievčatami, ktoré bývajú na Luníku.

Deti na neho čakali netrpezlivo už dve hodiny pred jeho ohláseným príchodom. Bezprostredný čas pred jeho objavením sa využil moderátor MP, ktorý všetkých poriadne navnadil. Mikuláš prišiel len v sprievode anjelov. Privítali ho piesňami v podaní detského zboru z miestneho saleziánskeho strediska.

Deti boli netrpezlivé a báli sa, či sa im niečo od Mikuláša ujde. On však má so zázrakmi bohaté skúsenosti a napokon uspokojil všetky deti i tých vekom o niečo starších.

Organizačne zastrešili toto podujatie pracovníci Miestneho úradu, terénni sociálni pracovníci a dobrovoľníci s deťmi a mladými zo saleziánskeho strediska.

Pozri video z Rómskeho mediálneho centra.

  • 2013_12_05_mikulas_urad01
  • 2013_12_05_mikulas_urad02
  • 2013_12_05_mikulas_urad03
  • 2013_12_05_mikulas_urad04
  • 2013_12_05_mikulas_urad05
  • 2013_12_05_mikulas_urad06
  • 2013_12_05_mikulas_urad07
  • 2013_12_05_mikulas_urad08