Už Ti volal Mikuláš, že príde? Nie?

Tak si zapni mobil, čhávo! On, vieš, len prezvoní, lebo keď pôjde šiesteho okolo, nemá toľko času. A jeho pomocníci čerti a anjeli, to sú iní borci. Aj ty si zvedavý na čertov? Šun, a vieš, ako sa pozdraviť s Mikulášom? Nevieš, čo? On z Grécka pochádza, takže nie, že povieš: dobrý večer alebo serus bratu! Ťa naučím, ako mu povedať, mištes? Ty len čakaj doma, večer chodieva, a keď uvidíš anjelov, povedz im: „Vitajte poslovia od Boha Najvyššieho!“. A po nich o Mikulašis avela, tak sa priprav na pozdrav a keď hlavu ukáže, tak zvolaj: „Xairé!“ – to v našej romaňi čhib znamená Zdravas! (buď pozdravený!). A potom nečakaj dlho a pýtaj si, čo ti priniesol. Povedz mu dajakú modlitbu, čo vieš a či si chodil za Ježišom do kostola a na stretká. Dobre? No, tak to je všetko. Potom mi povieš, ako bolo, idem sa aj ja pripraviť, lebo, more, on ti už sánkuje do Košíc.

A ako to vlastne bolo s tým Mikulášom?
Brčkovci, bez Brčka, sa rozhodli navštíviť sedem rodín, kde bývajú súrodenci našich stretkárov. Najprv ich čerti poriadne vystrašili, no vzápätí nabehli anjeli, všetko vyčistili a pripravili pôdu pre Mikuláša. Mikuláš deti povzbudil denne sa pekne modliť a ďakovať rodičom. Nakoniec anjeli vytiahli z Mikulášovho mecha krásne plyšové hračky, ktoré nám sprostredkovala teta Julka od neznámeho dobrodinca...

pán kaplán Peťo a Peťo

  • 2013_12_03_mikulas_01
  • 2013_12_03_mikulas_02
  • 2013_12_03_mikulas_03
  • 2013_12_03_mikulas_04
  • 2013_12_03_mikulas_05
  • 2013_12_03_mikulas_06
  • 2013_12_03_mikulas_07
  • 2013_12_03_mikulas_08