V nedeľu ráno pršalo, a tak Summer Day u saleziánov na Troch hôrkach bol v ohrození. Modlili sme sa a dúfali, že nebude pršať celý deň, lebo aj my sme sa chystali opäť zavítať na túto každoročnú akciu, tentoraz s naším detským zborom v sprievode mladých hudobníkov. Poobede na Luníku už začalo vykukovať slnko, nuž sme sa mohli začať tešiť.

Odchádzali sme spoločne autobusom, cestou sme sa stihli zahrať na ihrisku, a keď sme dorazili na Tri hôrky, detský zbor sa začal pripravovať na svoje vystúpenie. Malí speváci i hudobníci piesňami rozprúdili atmosféru a ľuďom sa páčila ich bezprostrednosť – spievali a hrali naozaj zo srdca. Po vystúpení mali všetci dobrý pocit a radosť, že sa im to tak pekne podarilo a plní energie sa išli zapojiť do súťaží, ktoré boli vonku na ihriskách. Jedno stanovište mali na starosti aj naši mladí z Luníka. Na ňom pripravili deťom preskok cez švihadlo. Počasie nám teda napokon prialo a celá akcia prebehla v spokojnosti. Odchádzali sme s peknými zážitkami a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

  • 2013_05_26_summer_day1
  • 2013_05_26_summer_day2
  • 2013_05_26_summer_day3
  • 2013_05_26_summer_day4
  • 2013_05_26_summer_day5
  • 2013_05_26_summer_day6
  • 2013_05_26_summer_day7
  • 2013_05_26_summer_day8