Najväčšie sviatky sa blížia, tak sme si na sobotu, 16. marca, naplánovali tradičnú brigádu pred Veľkou nocou. Bolo chladno, ale počasie nás neodradilo. Zišlo sa nás veľa, a tak sme sa pustili nielen do generálneho upratovania kostola, ale aj strediska. Chlapci zasa odpratávali sneh z dvora.

Všetko nám išlo jedna radosť. Otec Jozef Žembera nám zabezpečil a pripravil výborné občerstvenie, takže posilnení sme všetko zvládli ešte doobeda.

Vďaka patrí všetkým ochotným srdciam a rukám, ktorým záleží na tom, aby sme dôstojne a pekne, s čo najväčším duchovným úžitkom, prežili očakávané sviatky.

  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_01
  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_02
  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_03
  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_04
  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_05
  • 2013_03_velkonocne_upratovanie_06

s. Anna