Advent je vzácny čas, kedy sa chystáme na Vianoce. Hádam neexistuje krajšia aktivita, na začiatku tohto dôležitého obdobia, ako je výroba adventných vencov.

V týždni pred prvou adventnou nedeľou na všetkých stretkách voniala jedlička, pretože deti si z jej konárikov vyrábali adventné vence. Niektorí začínali prúteným kruhom, iní zase základom z novinového papiera obtočeného zeleným krepovým papierom. Tie najväčšie vence vznikali na polystyrénovom základe. Na pripevnené vetvičky sa prilepili sviece a ozdoby. Spolu sme počas prípravy na advent vyrobili 75 adventných vencov.

Prvá adventná nedeľa patrila požehnaniu všetkých adventných vencov a zapáleniu prvej adventnej sviece. Pre malého Mariána mala priniesla táto nedeľa ďalšie dva dôvody na radosť: okrem toho, že oslávil svoje desiate narodeniny, po prvýkrát prijal aj Pána Ježiša. O Peter nám počas kázne predstavil prvú postavičku z betlehémskych figúrok: malého pastierika, ktorý pospáva. Predsavzatím na prvý adventný týždeň tak bolo heslo "Zobuď sa!".

Aktivita výroby adventných vencov bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence001
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence002
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence003
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence004
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence005
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence006
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence008
 • 2023_12_01_vyroba_adventne_vence009
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence001
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence002
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence003
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence004
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence005
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence006
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence007
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence008
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence009
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence010
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence011
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence012
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence013
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence014
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence015
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence016
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence017
 • 2023_12_03_pozehnanie_adv_vence018