Rok po návšte pápeža Františka vyrástol na našom sídlisku nový kríž, ktorý posvätil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

13. septembra o 17.30 hod. sa obyvatelia sídliska zhromaždili na novo vybudovanom námestí na začiatku Luníka, ktoré možno v budúcnosti ponesie názov podľa pápeža, ktorý naň prišiel pred rokom. V úvodnom príhovore zvýraznil otec arcibiskup dôležitosť kríža pre toto miesto a ľudí tu žijúcich. Po samotnom odhalení a požehnaní sa zhromaždeným Rómom prihovoril pán primátor Jaroslav Poláček a po ňom pán starosta Marcel Šaňa.

O 18. hod. pokračoval program v kostole Zmŕtvychvstalého Krista, kde pred začiatkom sv. omše požehnal otec Bernard pamätné miesto, na ktorom sa zastavil pred rokom a v tichej modlitbe spočinul na minútku pápež František. Pamätné miesto je doplnené presklennou vitrínou, v ktorej je zaväsená štóla, ktorú mal pápež pri požehnaní na sebe a jeho dar miestnej komunite - tanier "fangotto", pochádzajúci zo Sicílie zo začiatku minulého storočia. Tanier je symbolom jednoty, pretože z neho jedávala celá rodina.

Po sv. omši nasledovalo agape pre pozvaných hostí a pre všetkých ostatných veľký "bašavel" pred kostolom.

Slávnosť neunikla pozornosti niektorým slovenským médiám, za ktoré možno spomenúť: Tv Lux, TA3.

 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto01
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto02
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto03
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto04
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto05
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto06
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto07
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto08
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto09
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto10
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto11
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto12
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto13
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto14
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto15
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto16
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto17
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto18
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto19
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto20
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto21
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto22
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto23
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto24
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto25
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto26
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto27
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto28
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto29
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto30
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto31
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto32
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto33
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto34
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto35
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto36
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto37
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto38
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto39
 • 2022_09_13_kriz_posvatne_miesto40