Mladí ľudia plní radosti, ktorých spája vízia byť generáciou "KIOBK" (ktorej ide o Božie kráľovstvo), to je projekt GODZONE.

Vstúpiť do tejto Božej zóny znamená naplno žiť svoje kresťanstvo, ktoré nie je nudnou záležitosťou pre osamelých, ale výzvou budovať spoločenstvo nebojácnych ľudí, ktorí sa spoliehajú na Boha. Projekt je postavený na mladých dobrovoľníkoch, ktorí venujú svoju energiu, svoj čas, svoje talenty práve do šírenia radostnej zvesti.
A naozaj, zo všetkého, čo sa na včerjašom koncerte udialo - z každej piesne, z každého svedectva, z každého videa bolo cítiť, že posolstvo našej viery je dosť silné na to, aby zmenilo svet k lepšiemu.

"Keď náš Boh je s nami, nemôže vládnuť strach.."

Aj túto pieseň sme Bohu zaspievali s mladými z Luníka, kiežby nám táto viera pomohla žiť lepší život.

Hanka

viac info: godzone.sk

 • 2013_11_12_godzone_01
 • 2013_11_12_godzone_02
 • 2013_11_12_godzone_03
 • 2013_11_12_godzone_04
 • 2013_11_12_godzone_05
 • 2013_11_12_godzone_06
 • 2013_11_12_godzone_07
 • 2013_11_12_godzone_08
 • 2013_11_12_godzone_09
 • 2013_11_12_godzone_10
 • 2013_11_12_godzone_11
 • 2013_11_12_godzone_12
 • 2013_11_12_godzone_13
 • 2013_11_12_godzone_14
 • 2013_11_12_godzone_15