“Dominik Sávio sa stal svätým s pomocou don Bosca. Jeho cesta k svätosti je aktuálna pre nás všetkých aj dnes” – pripomenul don Pavol Drška SDB, direktor košickej komunity Saleziánov na Kalvárii, vo svojom príhovore v rámci prípravy na príchod urny s pozostatkami don Bosca v apríli 2013 do nášho kostola.

 Cesta k svätosti je jednoduchá! Stačí ak sa budeme každodenne usilovať:

  1. byť veselí,
  2. plniť si svoje povinnosti,
  3. privádzať k Bohu svojich kamarátov.
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_01
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_02
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_03
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_04
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_05
  • 2013_02_priprava_na DB_drska_06