Duchovná obnova na Luníku v stredisku piatok 24.11 - sobota 25.11.


Začali sme výbornou večerou, ktorú sme uvarili všetci spoločne. Zisťovali sme kto ako vie variť, umývať riad, škrabať zemiaky ...
Večer sme zahrali rôzne hry a pripravili trať na kolobežkovú súťaž. Deň sme zakončili spoločnou modlitbou: "ako Boh vidí môj deň?".
V sobotu po výdatných raňajkách nás voviedol do tajov Kristovho kráľovstva páter Peter SJ. Potom sme skúmali Evanjelium o poslednom súde a čo sa nachádza v našich srdciach dobré aj zle. Pred sv. omšou bol priestor na sviatosť zmierenia a následne spoločná sv. omša.
Kým sme sa my snažili polepšiť,

  • 24.11.201701
  • 24.11.201702
  • 24.11.201703
  • 24.11.201704
  • 24.11.201705
  • 24.11.201706
  • 24.11.201707
  • 24.11.201708
  • 24.11.201709
šéfkuchár Marian nám uvaril skvelý obed.