V auguste 2005 začal diecézny kňaz Jozef Červeň so svojimi spolupracovníkmi s úpravou vtedajších priestorov detského ihriska pri strete Podjavorinskej a Krčméryho ulice, odštartoval výstavbu budovy, ktorá mala slúžiť pre skvalitnenie pastoračného pôsobenia medzi Rómami na Luníku IX. V tomto zámere sa mu však nepodarilo pokračovať a stavba bola od roku 2006 pozastavená.

 Významným dňom sa stal 30. október 2010, kedy bol na Luníku IX posvätený nový kostol Zmŕtvychvstalého Krista. Požehnanie priestorov mládežníckeho strediska vykonal 2. septembra 2011 vtedajší hlavný predstavený Saleziánov – don Pascual Chávez počas svojej návštevy Slovenskej provincie.

Rozpočet celej stavby bol 1,7 mil. €. Hoci je toto číslo veľmi vysoké, štedrosťou sponzorov a donorov (Mesto Košice, Renovabis, Maltézski rytieri, nemenovaná nemecká nadácia) a mnohých dobrodincov Boh ukázal, že je to naozaj Jeho plán a že On stojí nad tým všetkým. Nazbieral sa dostatok finančných prostriedkov, dokonca sme si mohli dovoliť vylepšovať projekt v jeho priebehu.  Aj preto každú sobotu slúžime sv. omšu za dobrodincov a ich rodiny.

Architektom stavby bol Ing. Arch. Marián Sitarčík a zhotoviteľom stavby bola firma Reinter.

Saleziánske komunitné centrum