Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Čo nás ešte čaká

Po dokončení a vybavení kaplnky nás čaká dokončenie interiéru poslednej časti pastoračného centra: telocvične, šatní, klubovní, hudobnej miestnosti a študovne. Nakoniec zostane vonkajšia fasáda celého komlexu a oplotenie aj s úpravou celého vonkajšieho areálu. Naše raketové štarty a tvrdé „pristátia“, vždy stoja na prísune financií. Staviame vždy len toľko, aby sme sa veľmi nezadĺžili. Ak by niekto chcel podporiť naše saleziánske dielo na Luníku IX, môže prispieť na číslo účtu 11175818/5200.

Tomuto sídlisku ponúkame alternatívne riešenie rómskej otázky tým, že sme medzi nimi, zdieľame s nimi každodenné životné ťažkosti a preventívnym výchovným pôsobením im otvárame  nové horizonty života. Naša skúsenosť sa opiera o pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli počas svojho dvadsaťročného pôsobenia v rómskej lokalite v Bardejove na Poštárke.