Výstavba pastoračného centra

 • Vytlačiť

V auguste 2005 začal diecézny kňaz Jozef Červeň so svojimi spolupracovníkmi s úpravou vtedajších priestorov detského ihriska pri strete Podjavorinskej a Krčméryho ulice, odštartoval výstavbu budovy, ktorá mala slúžiť pre skvalitnenie pastoračného pôsobenia medzi Rómami na Luníku IX. V tomto zámere sa mu však nepodarilo pokračovať a stavba bola od roku 2006 pozastavená.

Prevzatie rozostavanej stavby

Saleziáni don Bosca, ktorí v júli 2008 prišli na Luník IX, tu našli rozostavané pastoračné centrum, ktorého súčasťou bol podľa projektu aj kostol. Avšak stavba bola pozastavená a pomaly chátrala, preto sa saleziáni podujali riešiť tento problém. Videli nutnú potrebu dostavať, resp. znovu obnoviť výstavbu pastoračného centra.

 • prevzatie_stavby_rok2008_01
 • prevzatie_stavby_rok2008_02
 • prevzatie_stavby_rok2008_03
 • prevzatie_stavby_rok2008_04
 • prevzatie_stavby_rok2008_05
 • prevzatie_stavby_rok2008_06
 • prevzatie_stavby_rok2008_07
 • prevzatie_stavby_rok2008_08
 • prevzatie_stavby_rok2008_09
 • prevzatie_stavby_rok2008_10
 • prevzatie_stavby_rok2008_11
 • prevzatie_stavby_rok2008_12

Stavebné práce – rok 2008

V októbri 2008 sa znovu odštartovali stavebné práce. Prvý kamión tehál a za ním ďalšie boli predzvesťou, že sa v tomto roku pohne stavba po dvojročnej prestávke dopredu.
Do decembra sa podarilo dostavať hrubú stavbu obytnej časti pre pastoračnú komunitu a kostola, obidve budovy sa prikryli strechou.

 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_01
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_02
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_03
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_04
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_05
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_06
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_07
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_08
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_09
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_10
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_11
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_12
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_13
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_14
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_15
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_16
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_17
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_18
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_19
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2008_20

Stavebné práce – rok 2009

Hrubá stavba a interiér ubytovacej časti bol dokončený v máji 2009, hrubá stavba kaplnky bola dokončená v júni a pastoračnej časti v decembri. Do príchodu prvého snehu bolo všetko pod strechou.

 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_01
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_02
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_03
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_04
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_05
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_06
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_07
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_08
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_09
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_10
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_11
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_12
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_13
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_14
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_15
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2009_16

Stavebné práce – rok 2010

V prvé dni nového roka sa firma pustila do dokončenia časti interiéru kaplnky, ukončila sa elektroinštalácia, vnútorné omietky, sadrokartónový strop a podlahové kúrenie. Následne sa pracovalo na kladení dlažby a inštalácii osvetlenia, ako i na maľbe stropu a realizácii štruktúrovaných omietok.
V auguste sa začalo so zatepľovaním kostola a obytnej časti stavby a v októbri sa ich fasáda upravila do konečnej podoby. Najfrekventovanejšie časti boli okachličkované, aby boli umývateľné. K pribudovanému bočnému vchodu do kostola boli vybudované schody a v celom areáli bol zarovnaný terén. Prístupová cesta k hlavnému vchodu do kostola bola ohraničená obrubníkom a vysypaná kamením. Na položenie zámkovej dlažby do posviacky kostola už neostali ani peniaze, ani čas.
V októbri pribudol nápis Saleziáni don Bosca a logo, ktoré boli umiestnené na bočnú stenu nad garážou a svietiaci kríž na streche kostola, ktorý vidieť z diaľky.
Bol dokončený interiér kostola. Nad presbytériom bola inštalovaná socha Zmŕtvychvstalého Krista v nadrozmernej veľkosti a mozaiková vitráž ako podklad. Pod ňu bol inštalovaný Bohostánok a k oltáru umiestnený kríž so štvorramenným svietnikom. Boli dokončené drevené prvky v kostole, ako sú prístenné lavice s opierkami, sedes pre kňazov, bočné stolíky na liturgické predmety, aj veľká drevená policová stena inštalovaná v sakristii.
V novembri po posviacke kostola prebiehali v novom kostole tiež katechézy, zamerané na uvedenie detí do tohto nového priestoru. Hodiny náboženstva častokrát prebiehali tu a deti sa dozvedeli, ako sa správať v kostole, ako sa správne prežehnať, používať svätenú vodu pri vstupe a odchode z kostola... Tiež sme im vysvetľovali funkciu Bohostánku, komu je zasvätený kostol a že ten veľký kamenný stôl vpredu je oltár a mnohé iné, pre bežných veriacich samozrejmé, veci.

 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_01
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_02
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_03
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_04
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_05
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_06
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_07
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_08
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_09
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_10
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_11
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_12
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_13
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_14
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_15
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_16
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_17
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_18
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_19
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_20
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_21
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2010_22

Stavebné práce – rok 2011 a 2012

Zostávalo dokončiť ešte poslednú časť pastoračného centra a tou bolo mládežnícke stredisko, ktoré pozostávalo z telocvične, šatní, klubovní, hudobnej miestnosti a študovne.
Bolo potrebné už iba dokončiť vonkajšiu fasádu celého komplexu a oplotenie aj s úpravou celého vonkajšieho areálu, na ktorom malými krokmi pracujeme doposiaľ.

 • stavba_pastoracneho_centra_rok2011_01
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2011_02
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2011_03
 • stavba_pastoracneho_centra_rok2011_04

 Významným dňom sa stal 30. október 2010, kedy bol na Luníku IX posvätený nový kostol Zmŕtvychvstalého Krista. Požehnanie priestorov mládežníckeho strediska vykonal 2. septembra 2011 vtedajší hlavný predstavený Saleziánov – don Pascual Chávez počas svojej návštevy Slovenskej provincie.

Rozpočet celej stavby bol 1,7 mil. €. Hoci je toto číslo veľmi vysoké, štedrosťou sponzorov a donorov (Mesto Košice, Renovabis, Maltézski rytieri, nemenovaná nemecká nadácia) a mnohých dobrodincov Boh ukázal, že je to naozaj Jeho plán a že On stojí nad tým všetkým. Nazbieral sa dostatok finančných prostriedkov, dokonca sme si mohli dovoliť vylepšovať projekt v jeho priebehu.  Aj preto každú sobotu slúžime sv. omšu za dobrodincov a ich rodiny.

Architektom stavby bol Ing. Arch. Marián Sitarčík a zhotoviteľom stavby bola firma Reinter.