Pastorácia Rómov v Sečovciach

  • Vytlačiť
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030563-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030563-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030515-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030515-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/Habeš-jul2008.pdf-Adobe-Reader-300x221.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/Habeš-jul2008.pdf-Adobe-Reader-300x221.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030510-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030510-300x225.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030574-225x300.jpg'
There was a problem loading image 'new/images/cmigration/P9030574-225x300.jpg'

P9030563V roku 2004 na farskom úrade v Sečovciach zazvonili ľudia z Nemecka a mali so sebou ako  tlmočníčku evanjelickú farárku pani Olejárovú z Rožňavy. Sečovce poznali už niekoľko rokov, lebo často prechádzali cez ne s humanitárnou pomocou na Ukrajinu. Videli popri hlavnej ceste osadu Habeš, kde žijú Rómovia a chceli by im voľajako pomôcť. Iniciátormi tejto pomoci bol brat Lukas Reugemberg z rehole benediktínov v kláštore Maria Lach a členovia Nadácie Kellerlanden z Kolína nad Rýnom. Chceli pomôcť chudobným a sociálne slabým a miestnu cirkev si vybrali ako garanta svojho projektu. Ich pomoc zahŕňala:

ošatenie, obuv, prikrývky, vybavenie domácností, potravinové balíčky, školské pomôcky pre deti, vykopali im studne, darovali piecky na vykurovanie i postele. Mnohí si však tieto veci nevážili a rýchlo ich popredali.P9030515

Darcovia rýchlo pochopili, že pomoc musí ísť iným smerom a začali budovať na duchovnom základe. Inštalovali Umučeného Krista na betónovom stĺpe a začali aj s výstavbou kaplnky. Mesto im predalo pozemok za symbolickú korunu. V pevnom oltári sa nachádza kameň Kolínskeho domu, v menze oltára je časť rúcha sestry Benedikty od Ježiša (vlastným menom Edity Stienovej), v cípe kaplnky je tehla z koncentračného tábora Osvienčima, na čelnej stene je obraz ukrižovaného Krista, pod krížom stojí Panna Mária a v spodnej časti obrazu sú odtlačky farebných rúk detí a dospelých z Habeša. Autorom obrazov je už spomínaný brat Lukas Ruegemberg.Habeš jul2008.pdf - Adobe Reader

Prvá sv. omša sa slávila 2. júla 2008 na slávnosť Navštívenia Panny Márie (patrocinium kaplnky). Kaplnku slávnostne požehnal Mons. Bernard Bober, pomocný biskup košickej Arcidiecézy. Školskú katechézu priamo v osade už dlhoročne vykonáva gréckokatolícky kňaz Michal Fedorčak. V osade viac krát bývali aj rehoľné sestry z kongregácie Malých sestier Ježišových, ktoré zdieľali s nimi určitý čas svojho života. Miestny dekan Jozef Treščák slúži sv. omšu v osade raz týždenne.

Takáto forma pomoci Rómom sa javí pozitívne, aj keď prináša zatiaľ len malé úspechy.

Bystrík Sabo, študent teológie, momentálne na pastoračnom ročníku na Luníku IX v KošiciachP9030510P9030574