Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

NEWSLETTER Vianoce 2018

b_200_0_16777215_00_images_2ee9361d-6960-4be0-bc27-2aa1d603c403.png

Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.
 
Ďakujeme za Vašu podporu a hlavne za Vašu odvahu s nami spolu snívať o lepšom svete na LUNIKU IX.

O ČO SA SNAŽÍME:                             FORMA NAŠEJ PRÁCE:
EVANJELIZÁCIA                                   PASTORAČNÁ ČINNOSŤ
výchova k hodnotám                          KRÍZOVA INTERVENCIA a INDIVIDUÁLNA PRÁCA S KLIENTOM
VZDELÁVANIE                                      STREETWORK
ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI                        ROVESNÍCKE SKUPINY
práca                                                      MENTORING
                                                                PRÁČOVŇA
                                                                CHARITA

 

Vzdelanie je pre obyvateľov nedosiahnuteľným vrcholom. Deti pri nástupe do nultého ročníka ZŠ, ktorá je tu na Luníku, nevedia po slovensky. Doma hovoria po rómsky. Väčšina detí nedokončí ani 9. ročník ZŠ a zopár jednotlivcov, ktorí začnú SŠ väčšinou tu na Luníku 9 (odbor murár a krajčírka), skončí v prvom ročníku. Bez vzdelania tieto deti nemajú veľkú šancu uplatniť sa v živote.
Prvým krôčikom k vzdelaniu je čítanie. Preto prevádzkujme knižnicu, kde deti majú možnosť požičať si knihy a my sa ich snažíme motivovať k čítaniu.
Podporujeme talentovaných žiakov, aby prestúpili na „nerómsku ZŠ“ po ktorej budú schopní pokračovať na SŠ. Deti, ktoré prejavia záujem pracovať na sebe a dá sa spolupracovať aj s rodičmi, vstupujú do MENTORINGU . Momentálne máme v mentoringu 18 osôb, o ktoré sa stará 8 mentorov.

Mentoring - je to dar zo srdca. Obetujeme svoj čas a energiu deťom, mladým i dospelým, aby sa v živote uplatnili. Vytvárame si s nimi bezpečný a dôverný vzťah. Pomáhame jednotlivcom v neformálnych stretnutiach objavovať nepísané pravidlá strednej triedy a sprostredkúvame im aj evanjeliové hodnoty. Prinášame im povzbudenie, vieme ich vypočuť, trpezlivo im vysvetľujeme, rozširujeme ich obzory. Učíme ich disciplíne, sebakontrole, zodpovednosti za vlastné správanie, pomáhame im rásť a rozvíjať ich schopnosti.
Príprava na prestup na inú školu je individuálna, trvá niekoľko mesiacov až rok. Týmto deťom a mladým pomáhame aj s oblečením, hygienou a príspevkom na školské pomôcky, cestovné, stravu a oblečenie. Deti, ktoré zmenia školu majú možnosť sa u nás raz týždenne osprchovať. Mnohí z nich žijú v domácnostiach bez vo-dy a niektorí aj bez vykurovania v zimných mesiacoch. Niektorí z nich nemajú doma vhodný priestor na písanie úloh, učenie a uloženie pomôcok, preto sa učia u nás.

AKO NÁS MÔĚTE PODPORIŤ:
Ako dobrovoľník v šk. roku 2019/20
(venujte rok svojho života, modlite a pracujte spolu s nami na Luníku IX)
Ako animátor alebo mentor
(jedna aktivita s deťmi raz za týždeň)
2 % z dane
Modlitbou alebo finančne

SCHOPPING LIST:

  • 50 €        strava a ubytovanie pre študenta na internátnom gymnáziu
  • 40 €        práca vychovávateľa/tútora na jeden deň
  • 20 €        upratanie a dezinfekcia Saleziánského komunitného centra
  • 15 €        prevádzka Saleziánskeho komunitného centra na jeden deň
  • 10 €        mesačník na MHD pre dieťa, ktoré dochádza do školy v meste

S úctou,

Saleziáni & Misijný tím - Luník 9