Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Sväté omše za dobrodincov

apr 05 2019
Čítať ďalej: Sväté omše za dobrodincov

Na Luniku IX pôsobime 11. rok. Chceme sa poďakovať Vám všetkým čo nám rôznym spôsobom pomáhate aj formou obetovania sv. omší za Vás dňa 13.04.2019 a 27.04.2019. Nedokázali by sme to aj bez Vašich modlitieb, obiet a milodarov. 

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127)

 

NEWSLETTER Vianoce 2018

dec 21 2018
Čítať ďalej: NEWSLETTER Vianoce 2018

Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.
 
Ďakujeme za Vašu podporu a hlavne za Vašu odvahu s nami spolu snívať o lepšom svete na LUNIKU IX.

O ČO SA SNAŽÍME:                             FORMA NAŠEJ PRÁCE:
EVANJELIZÁCIA                                   PASTORAČNÁ ČINNOSŤ
výchova k hodnotám                          KRÍZOVA INTERVENCIA a INDIVIDUÁLNA PRÁCA S KLIENTOM
VZDELÁVANIE                                      STREETWORK
ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI                        ROVESNÍCKE SKUPINY
práca                                                      MENTORING
                                                                PRÁČOVŇA
                                                                CHARITA

 

Vzdelanie je pre obyvateľov nedosiahnuteľným vrcholom. Deti pri nástupe do nultého ročníka ZŠ, ktorá je tu na Luníku, nevedia po slovensky. Doma hovoria po rómsky. Väčšina detí nedokončí ani 9. ročník ZŠ a zopár jednotlivcov, ktorí začnú SŠ väčšinou tu na Luníku 9 (odbor murár a krajčírka), skončí v prvom ročníku. Bez vzdelania tieto deti nemajú veľkú šancu uplatniť sa v živote.
Prvým krôčikom k vzdelaniu je čítanie. Preto prevádzkujme knižnicu, kde deti majú možnosť požičať si knihy a my sa ich snažíme motivovať k čítaniu.
Podporujeme talentovaných žiakov, aby prestúpili na „nerómsku ZŠ“ po ktorej budú schopní pokračovať na SŠ. Deti, ktoré prejavia záujem pracovať na sebe a dá sa spolupracovať aj s rodičmi, vstupujú do MENTORINGU . Momentálne máme v mentoringu 18 osôb, o ktoré sa stará 8 mentorov.

Mentoring - je to dar zo srdca. Obetujeme svoj čas a energiu deťom, mladým i dospelým, aby sa v živote uplatnili. Vytvárame si s nimi bezpečný a dôverný vzťah. Pomáhame jednotlivcom v neformálnych stretnutiach objavovať nepísané pravidlá strednej triedy a sprostredkúvame im aj evanjeliové hodnoty. Prinášame im povzbudenie, vieme ich vypočuť, trpezlivo im vysvetľujeme, rozširujeme ich obzory. Učíme ich disciplíne, sebakontrole, zodpovednosti za vlastné správanie, pomáhame im rásť a rozvíjať ich schopnosti.
Príprava na prestup na inú školu je individuálna, trvá niekoľko mesiacov až rok. Týmto deťom a mladým pomáhame aj s oblečením, hygienou a príspevkom na školské pomôcky, cestovné, stravu a oblečenie. Deti, ktoré zmenia školu majú možnosť sa u nás raz týždenne osprchovať. Mnohí z nich žijú v domácnostiach bez vo-dy a niektorí aj bez vykurovania v zimných mesiacoch. Niektorí z nich nemajú doma vhodný priestor na písanie úloh, učenie a uloženie pomôcok, preto sa učia u nás.

AKO NÁS MÔĚTE PODPORIŤ:
Ako dobrovoľník v šk. roku 2019/20
(venujte rok svojho života, modlite a pracujte spolu s nami na Luníku IX)
Ako animátor alebo mentor
(jedna aktivita s deťmi raz za týždeň)
2 % z dane
Modlitbou alebo finančne

SCHOPPING LIST:

  • 50 €        strava a ubytovanie pre študenta na internátnom gymnáziu
  • 40 €        práca vychovávateľa/tútora na jeden deň
  • 20 €        upratanie a dezinfekcia Saleziánského komunitného centra
  • 15 €        prevádzka Saleziánskeho komunitného centra na jeden deň
  • 10 €        mesačník na MHD pre dieťa, ktoré dochádza do školy v meste

S úctou,

Saleziáni & Misijný tím - Luník 9

Práčovňa pre verejnosť

jan 02 2018
Čítať ďalej: Práčovňa pre verejnosť

Za pomoci cirkevnej nadácie Renovabis, Ministerstva financií SR a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Čítať ďalej: Práčovňa pre verejnosť

Hľadanie animátorov

sep 27 2018

Rozbehol sa nový šk.rok a rozbiehajú sa aktivity aj u nás na Luniku IX.

Hľadáme animátorov na nasledovné aktivity:

Streda 16.00 Stretko Perly Dievčatá 12-13 r. 1 animátorka
Štvrtok 15.30 Stretko Popolušky Dievčatá 8-10 r. 1 animátorka
Utorok 15.30 Stretko Jožkovci Chlapci 14-20 r. 1 animátor
Utorok 15.30 Stretko Bojovníci Chlapci 13-14 r. 1 animátor
Utorok 15.30 Stretko Čilijani Chlapci 9-11 r. 1 animátor
Nedeľa 10.00-12.00

Asistencia na sv.omši

Oratko-hry

Požičiavanie kníh a čítanie s deťmi

  3 animátori/ky
Piatok 17.00-19.00

Asistencia na sv. omši

Oratko pre deti od ž.roč.vyššie

  3 animátori/ky
Podľa dohody   Škola hudby-gitara, bicue, klávesy    
Podľa dohody   Doučovanie angličtiny    
Utorok  

Príprava na 1.sv.prijímanie

8-9 roč. dievčatá

  2 animátorky

Animátorom ponúkame sprevádzanie při daných aktivitách, možnosť vzdelávania pre animátorov, 2 krát v roku teambuilding.

Prvá Rómka blahoslavená

dec 16 2016
Čítať ďalej: Prvá Rómka blahoslavená

25 marza 2017 bola blahoslavená Emília Fernández Ridríguez, Rómka. Prinášame jej skrátený životopis a modlitbu na jej príhovor. 

Čítať ďalej: Prvá Rómka blahoslavená