Rozpis Veľkonočných obradov v  kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX:

  • Zelený štvrtok 13. apríla 2017: o 18:00 - sv. omša; do 20:00 - adorácia
  • Veľký piatok 14. apríl 2017: o 11:00 - krížová cesta; o 17:00 - Slávenie utrpenia a smrti Pána
  • Biela sobota 15. apríl 2017: o 9:00 - ranné chvály; 9:30 - 12:00 poklona pri Božom hrobe; 20:00 - Veľkonočná vigília
  • Veľkonočná nedeľa 16. apríl 2017: o 8:00 - svätenie jedál; o 10:00 - slávnostná sv. omša
  • Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017: o 10:00 - sv. omša;

K Veľkej noci 2010 Vám okrem povzbudenia od Zmŕtvychvstalého prinášame aj nasledujúce posolstvo...

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2010 vám všetkým praje misijný tím z Luníka IX.