Požehnané a milostiplné sviatky Kristovho narodenia,
a veľa pokoja v novom roku 2014 Vám želajú
členovia misijného tímu na Luníku IX.

vianocny pozdrav 2013

 

{nomultithumb}