• Priamo na účet nášho o.z. Oheň nádeje: SK68 8330 0000 0023 0076 9611
  • Prostredníctvom: 2 - 3 % z daní

2 percenta

  • Cez portál: Darujme.sk