Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Ciele misie

Hlavným cieľom saleziánskej misie na Luníku IX je tunajšiemu obyvateľstvu sprostredkovať vieru v živého Krista a ponúknuť im, aby sa podľa návodu Don Bosca aj oni mohli raz stať dobrými kresťanmi a statočnými občanmi. Toto úsilie sa naša misia snaží napĺňať každoročnými čiastkovými cieľmi, ktoré vychádzajú z aktuálnej situácie.

1. rok (2008 - 2009):
Meniť mentalitu – znižovať agresivitu.

2. rok (2009 - 2010): 
Svedectvom spoločenstva evanjelizovať prostredie.

3. rok (2010 - 2011): 
Pozývať Rómov k spoluzodpovednosti v evanjelizácii a osobne ich sprevádzať.

4. rok (2011 - 2012): 
Budovať animačné spoločenstvo (Saleziáni, Sestry saleziánky, dobrovoľníci a prizvaní mladí) postavené na evanjeliových hodnotách.

5. rok (2012 - 2013):
Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadáme cestu na vytvorenie spoločenstva, zvlášť dospelých a prinášajme nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život. (čítať viac)