Požehnanie priestorov mládežníckeho strediska vykonal don Pascual Chávez 2. septembra 2011, no úplne dokončené bolo v nasledujúcom roku. Jeho priestory spolu s aktivitami, ktoré sa v ňom odohrávajú, ponúkajú výchovné prostredie. Rodinná atmosféra plná pokoja a bezpečia umožňuje objaviť pozitívne hodnoty, podporuje ich a tie sa postupne prenášajú do prostredia sídliska.

Dominantou strediska je priestranná polyfunkčná telocvičňa. Slúži na vybitie energie detí a mladých, ktorí si obľúbili futbal a florbal. Tým, že je otváracou stenou spojená s telocvičňou, ponúka možnosť rozšírenia kostola v prípade väčšieho počtu veriacich. Po prekrytí podlahy slúži aj ako kultúrno-spoločenský priestor, ktorý sa využíva na koncertoch, počas prímestského tábora a iných podujatiach.

S telocvičňou úzko súvisia aj dve šatne, ktorých priestory sa využívajú aj na stretká či katechézu.

Prízemie dopĺňa herňa, kde sa nachádzajú stoly na biliard, kalčeto a pingpong. Jej využitie je všestranné. Pod prízemím sa nachádza klubovňa, ktorá slúži prevažne na výtvarné a umelecké aktivity.

Dominantou prvého poschodia je študovňa. Keďže žiakom a študentom bývajúcim na sídlisku veľmi chýba pokojné miesto na štúdium, je im tu poskytnutý priestor na samoštúdium či doučovanie individuálnou alebo kolektívnou formou. V študovni sa nachádza aj knižnica s približne tromi tisícami titulov kníh a DVD-čiek. Záujem je hlavne zo strany detí, čomu sa postupne prispôsobuje aj jej fond. Otvorená je v nedeľu po svätej omši, teda v čase, kedy je najväčšia návštevnosť pastoračného centra.

Pre stretká rovesníckych skupín, spojené s rozvíjaním osobných vzťahov a formácie  sledujúcej  integrálny rozvoj detí a mladých zo sídliska, slúži stretkárska miestnosť. Miestnymi nazývaná aj žltá, pre jej typické sfarbenie stien.

Pre nácvik kuchárskeho či cukrárskeho umenia slúži zariadená kuchynka. Využívajú ju najmä mládežníci pre vytvorenie priateľskej atmosféry pri dobrom jedle, ktoré si sami pripravia.

V sobotu sa celé stredisko premieňa na školu hudby, v ktorej dobrovoľníci a externí spolupracovníci vyučujú hru na hudobné nástroje.

Saleziánske komunitné centrum