Sestry saleziánky

 • Vytlačiť

My - Dcéry Mária Pomocnice - sme rehoľná rodina, ktorej poslaním je výchova mladých, osobitne dievčat. Založil nás sv. Ján Bosco, spoluzakladateľkou je sv. Mária Dominika Mazzarellová. Keďže sme ženskou vetvou Saleziánskej kongregácie, ľudovo nás nazývajú sestry Saleziánky. Dnes pracujeme v 90 krajinách sveta, je nás vyše 13 000 sestier. Na Slovensku vyše 80.

Sme sestry

Sme sestry, ktoré:

 • venujú sa tomu, čo potrebujú mladí ľudia a zvlášť dievčatá (priateľstvo, porozumenie, prijatie, dobrú partiu, vzťah s Bohom, nádej, radosť, zdravé prostredie...),
 • sú zasvätené Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti,
 • žijú v rehoľných komunitách - spoločenstvách.

Naši zakladatelia

 

Za našou rehoľnou rodinou stoja dvaja svätci. Legendárny vychovávateľ sv. Ján Bosco a sv. Mária Dominika Mazzarellová, žena, ktorá mala saleziánsku charizmu v krvi. Prvým impulzom pre dona Bosca založiť sestry saleziánky bola výzva Panny Márie v sne. Neskôr ho k tomu podnietil pápež Pius IX.

Pole pôsobnosti

Venujeme sa deťom a mladým celoročne, prednostne dievčatám, v mládežníckych strediskách, školách a centrách voľného času. Náš vzťah k deťom a mladým je partnerský, priateľský, otvorený, charakterizovaný radosťou, preventivitou a kresťanským duchom.

Naše hlavné aktivity sú:

 • záujmová a voľnočasová činnosť v mládežníckych strediskách,
 • vedenie rovesníckych skupín (stretiek),
 • výchovno-vzdelávacie, spoločensko-kultúrne a zábavné podujatia,
 • duchovné sprevádzanie,
 • duchovné cvičenia, suchovné obnovy,
 • vyučovanie na školách.

Úzko spolupracujeme s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny a s mládežníckymi organizáciami, najmä so Združením LauraDomkou.

Štýl života

Charakterizuje nás rodinný duch - naše výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Bohu záleží na tom, aby mladí ľudia boli šťastní tu a teraz, ale aj vo večnosti. Náš štýl života je saleziánsky a preventívny.

SALEZIÁNSKY - podľa saleziánskej charizmy

Saleziánska charizma je štýl prežívania vzťahov a činnosti, schopnosť zachytiť a výchovne podnietiť mladého človeka, osobný vzťah k mladému človeku, priateľstvo, bezpodmienečné prijatie, dialóg s mladými, záujem o ich túžby a hodnoty, preventivita, ktorá verí v silu dobra, prítomného v každom mladom človeku, vytvorenie pozitívneho prostredia a podpora pri rozvíjaní kvalít a osobnostného rastu mladého človeka.

PREVENTÍVNY - podľa preventívneho výchovného systému

Preventívny systém je duchovná a výchovná skúsenosť, ktorej pôvodcom je Don Bosco. Je to projekt, ktorý má za cieľ integrálnu výchovu mladého človeka, najmä toho, ktorý je nejakým spôsobom znevýhodnený, ochudobnený. Neodvoláva sa na donucovanie, ale na schopnosti rozumu, srdca a túžbu po Bohu, ktorú každý nosí v hĺbke svojej duše. Piliere preventívneho systému sú:

 • rozumnosť,
 • viera,
 • láskavosť.

Prevzaté zo salezianky.sk.