Mária Svoreňová

maria svorenova

Sestra Mária prišla do komunity sestier FMA v júli 2015 a vykonáva v nej službu direktorky. V pastoračnom tíme pôsobí v Komunitnom centre a pripravuje deti na prvé sv. prijímanie.

"Rómovia, ku ktorým som prišla, hovoria: „Lačhe jileha, šadzik dodžaha“ (s dobrým srdcom všade dôjdeš). Ponúkam teda svoje  srdce Pánovi, aby mi  pomohol hľadať tie stratené, ktorých na Luníku IX. je dosť."