Martina Reháková

martina rehakovaMartina pochádza z Dubnice nad Váhom, kde pár rokov prežila v saleziánskom prostredí. Sú to roky skúseností, vyzrievania a množstva stretnutí s mladými, s deťmi i s Bohom... Popri misii pokračuje ďalej v externom štúdiu špeciálnej pedagogiky.

Jej úloha v misii je pomáhať v školskej katechéze, spolupodieľať sa na vedení dievčenských a mládežníckych stretiek. Aktívne sa zapája do doučovania detí a mladých. Spolu s Lenkou vedie krúžok šikovných rúk.

"Ako vďaku, za všetko čo som dostala nielen od Saleziánov, rodičov, priateľov, ale najmä od Pána Boha som si povedala, že rok svojho života venujem deťom a mladým tu na Luníku IX ako misijná dobrovoľníčka". 

Súvisiace články: