Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Návšteva provinciála

jan 03 2010

V stredisku sme práve končili našu divadelnú skúšku a odnášali sme veci, keď sa zrazu objavil provinciál saleziánov don Karol Maník. Škoda, že prišiel až po nácviku a zasa nás zastihol pri upratovaní. Pozvali sme ho na zajtrajšie vystúpenie, avšak má preplnený program. Saleziáni a dobrovoľníčky sme sa s ním stretli na druhý deň pri spoločnom obede na Kalvárii.

Vystúpenie na Kalvárii

jan 03 2010

Na Kalvárii už tradične usporadúvajú saleziáni vo vianočnom čase vystúpenie saleziánskych mládežníckych hudobných skupín. Tohto roku sme dostali pozvanie aj my z Luníka IX. V tomto čase sme začali rozmýšľať nad názvom našej práve vznikajúcej hudobnej skupiny. A práve na Kalvárii padol nápad, aby sme sa volali LIX (el deviatka). Uvidíme, či sa nám tento názov osvedčí.

Na Kalvárii sme predovšetkým počúvali tých, ktorí sú v hudobnom prejave ďaleko pred nami, získavali sme nové inšpirácie a s hlbokým pocitom začiatočníkov sme sa predstavili troma piesňami.

Vystúpenie v Myslave

jan 03 2010

Je tu čas Vianoc a pre nás sa začalo obdobie vystúpení s našim vianočným muzikálom.

Vo farskom kostole v Myslave usporiadali tamojší farníci v tento deň vianočnú akadémiu, na ktorej sa prezentovali rôzne skupinky s vianočným programom. Aj my sme boli pozvaní prispieť do programu a tak sme s hudobníkmi a spevákmi vystúpili s výberom troch piesní.

Polnočná svätá omša

jan 03 2010

 

Prišiel Štedrý večer. Doobeda sme ešte usilovne pracovali na výzdobe kaplnky. Pripravili sme Betlehem, vyzdobili stromček...

 

A potom sme sa stretli pri polnočnej svätej omši, ktorá je pre Nikolu významným sviatkom. Na nej totiž po prvýkrát prijala do svojho srdca Ježiša pod spôsobom chleba a vína.

Nikola sa počas školského roka prihlásila na prípravu na prvé sväté prijímanie a tak sa začali jej pravidelné individuálne prípravné stretnutia so sestrou Annou. Po čase pravidelného duchovného sprevádzania vyjadrila svoju túžbu prijať Eucharistiu na polnočnej svätej omši.

Duchovná obnova na Luníku IX

jan 03 2010

V tento deň sa uskutočnila duchovná príprava na Vianoce pre našich mladých na  Luníku IX. Formou adorácie si ju pripravil don Peter Bešenyei a bola naozaj vydarená. Prezentácie spolu s hovoreným slovom upútali pozornosť všetkých a tak sa do ich sŕdc dala zasievať citlivosť na Boha a na biedu druhých.

Potom nasledovalo spytovanie svedomia a možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Tešíme sa, že Pán bude konať svoje dielo v tých, ktorí mu aj v tento deň otvorili dvere svojho srdca.

Zopár myšlienok z duchovnej obnovy...

Sme národ, ktorému sa nepáči čakanie. Chceme všetko rýchlo a hneď. Rýchlo a hltavo jeme, chceme rýchlo cestovať, nakupovať, neradi čakáme v obchode. Vynašli sme rýchle spôsoby komunikácie, všetci potrebujeme mobil, internet.

 

Advent je čas prípravy a čakania na Boha, ktorý sa narodí uprostred nás. Advent nás učí žiť naše dni v očakávaní.

Boh nie je minulosťou a ani nie je v tom, čo sme nestihli urobiť. Boh nie je v budúcnosti, ani v tých veciach, do ktorých sa ženieme.

Boh je tu a teraz, chce sa vteliť do nášho sveta práve teraz. Ale iba tí, ktorí ho úprimne očakávajú, iba tí si to všimnú.

Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.

Stále mocnejšie sa ozýva volanie po mierovom riešení konfliktov. Stále zjavnejšie sa ukazuje, že zbraňami sa napokon nič nevyrieši. Ale stáva sa, že svet sa nechce dať poučiť, že svet nevidí iné východisko ako sú zbrane a násilie. Neustále vybuchujú nové a nové ohniská nepokojov, ozbrojené zrážky, vyrábajú sa zbrane. Zastaví sa to vôbec niekedy?

Lenže vieme aj my riešiť svoje drobné spory pokojne?

Čoraz menej vedia ľudia pokojne spolunažívať, čoraz menej riešia svoje spory pokojne.

Boh je však Bohom pokoja. Zamyslime sa dnes nad svojimi vzťahmi k ľuďom, nad tým, ako riešime svoje problémy. Hľadajme pokojné urovnanie, hľadajme slová, ktoré prinesú pokoj medzi nás.

Keď sa to naučíme v drobnom, možno sa potom aj národy niečo naučia od nás.

Duchovná obnova na Kalvárii

jan 03 2010

Vianoce sú už tesne predo dvermi a tak sme sa rozhodli zintenzívniť prípravu našich sŕdc na Ježišov príchod. Preto sme sa aj my zúčastnili na duchovnej obnove pre širokú saleziánsku rodinu na Kalvárii, ktorú viedol don Peter Bešenyei.

Vo svojej prednáške sa zameral na tému zodpovednosti rodičov za výchovu svojich detí. Po adorácii, počas ktorej bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, nasledovala spoločná svätá omša a po nej sme sa ešte všetci zoradili na spoločnú fotografiu.

Vinš pánovi primátorovi

jan 03 2010

Hneď poobede sme sa znovu stretli a vybrali sme sa, tentoraz iba s výberom z programu, zavinšovať pánovi primátorovi. Chceli sme mu aj takýmto spôsobom vyjadriť vďačnosť za finančnú podporu od mesta Košice pre stavbu na Luníku IX.

Vianočný program

jan 03 2010

Záverečné prípravy vianočného vystúpenia vyžadovali maximálne nasadenie celého tímu. Okrem hudobníkov, hercov a spevákov sa pri nás uplatnili aj technici a zvukári. Včera poobede sme mali poslednú generálnu skúšku.

Dnes nastal čas, aby sme výsledky nášho dlhodobého úsilia vyniesli na svetlo sveta. Atmosféra pred prvým predstavením je vždy zaujímavá. Navyše, ak herci nie sú profesionáli. Zhon, tréma, posledné úpravy...

Avšak napriek tomu panovala dobrá nálada a telocvičňa sa pomaly zapĺňala divákmi.

Boli to žiaci prvého stupňa tunajšej školy, nakoľko naši herci si dali podmienku, že pre druhý stupeň hrať nebudú. Ich obavy, že by od niektorých svojich rovesníkov zožali výsmech, sú celkom oprávnené. Nie každý dokáže pochopiť dobrú snahu, zvlášť ak je plný zranení a agresivity, čo tu na Luníku vidieť u mnohých mladých.

Predstavenie malo úspech. Nebolo úplne dokonalé, kde tu bolo vidieť aj trošku trémy, ale v podstate sa vydarilo. V druhej polovici sa obecenstvo trošku rozrozprávalo, predsa len to bolo na také deti možno trošku dlhé. Celé to malo asi 50 minút.

Deti reagovali hlavne na piesne. Znovu sa osvedčilo, že hudba je najpriamejšou cestou k ich srdciam.

Zakrytie strechy

jan 03 2010

Hrubá stavba kaplnky pastoračného centra je už takmer hotová, zakončujú sa práce pri jej zakrývaní.

Oslava sv. Mikuláša

jan 03 2010

Túto nedeľu sme nachystali mikulášske prekvapenie pre všetkých. Po svätej omši sme pozerali film o sv. Mikulášovi a hneď potom zavítal medzi nás v osobe Mira, nášho klaviristu, ktorý si všetko vopred pripravil. Prečítal si krátky výťah z jeho životopisu a na základe toho, ako aj podľa informácií z filmu, dával deťom otázky o sv. Mikulášovi. Jeden odvážny chlapec predniesol krásnu dlhú básničku a tak bol odmenený medzi prvými.