Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Miništranský výlet

jan 20 2010

Stretli sme sa v sobotu ráno. Všetci sme boli radi, že môžeme byť vonku. Každý si musel priniesť nejakí ten chlebík a klobásku. Chystali sme si uvariť guláš. Prišli sme na miesto a strhla sa šišková vojna, potom sme sa usadili a šli sme pripraviť oheň. Otec Marián Ondriáš začal variť a niektorí chlapci mu pomáhali s čistením zeleniny a krájaním klobásky. Ostatní chlapci šli na drevo. Po takmer dvoch hodinách sme boli vyhladnutí a tešili sme sa na vytúžený guláš. Odbila dvanásta hodina, pomodlili sme sa a pustili sa do jedenia. Každý si ho pochvaľoval. Po dobrom guláši sme sa ponáhľali hrať hru upír, trvalo to asi 2 hodiny. Trochu neskôr prišiel don Peter a zapojil sa do hry.

Boli sme radi, že sa vydaril deň a že nám prialo aj počasie.

spracoval René Harakaly

Príchod misijnej dobrovoľníčky Anky Chromčákovej

jan 20 2010

V sobotu večer k nám došla na výpomoc ďalšia saleziánska misijná dobrovoľníčka Anka Chromčáková, ktorá je po letnom pobyte na Sibíri v Jakutsku kvôli vízovým povinnostiam nútená tri mesiace stráviť mimo Ruska. Anka pochádza z Oravskej Polhory. Po skončení strednej školy začala pracovať. Po niekoľkých rokoch v práci sa rozhodla pre misijnú prácu na Sibíri. Anka vie hrať na gitare a preto sme radi, že prijala našu ponuku a zapojí sa do vyučovania hry na gitare.

Odovzdávanie misijných krížov v Turíne

jan 20 2010

Už v stredu v noci sme všetky tri misijné dobrovoľníčky z Luníka IX cestovali do Bratislavy, aby sme vo štvrtok ráno mohli spolu s ďalšími členmi slovenského tímu odcestovať do Turína. V Bratislave nás vyzdvihol don Peter Kuchár – nový riaditeľ Misijného oddelenia, ktorý šoféroval celú cestu do Talianska aj späť. Slovenský tím tvorili aj zamestnanci SAVIa (občianske združenie, založené s cieľom podpory rozvojových a humanitárných projektov), misijného oddelenia a dve dobrovoľníčky, ktoré odchádzajú na svoju ročnú misiu do Kene . Vo štvrtok večer sme došli do Colle don Bosco, kde sme sa ubytovali. V piatok sme si prezreli rodisko don Bosca, jeho rodný dom, navštívili sme aj dom, kde býval sv. Dominik Savio. V sobotu sme si prezreli Valdocco, kde bolo prvé oratorium, baziliku Panny Márie Pomocnice, ktorú dal postaviť don Bosco. Navštívili sme aj ďalšie kostoly v Turíne. V nedeľu sme si doobeda vypočuli príhovor hlavného predstaveného saleziánov Pascuala Cháveza, ktorý veľký dôraz pri misijnej práci kladie na evanjelizáciu. Potom nasledovala slávnostná svätá omša, pri ktorej saleziáni, saleziánky a saleziánski misijní dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas misiám, prevzali misijné kríže. Celý pobyt v Taliansku nás povzbudil a plné novej sily sme sa vrátili domov.

Adonai fest

jan 20 2010

Túto sobotu sa na KVP konal už piaty ročník hudobného festivalu Adonai fest. Na túto akciu nás pozval člen organizačného tímu – Pietro. Neodolali sme, a aj keď v malom počte, prišli sme na slávnostnú svätú omšu o 10:00 hod. Po nej nasledoval hudobný program doprevádzaný rôznymi tvorivými dielňami a hrami. Nás najviac zaujalo zdobenie šatiek pomocou fúkacích fixiek. O 15:00 hod. bol na programe Ruženec Božieho milosrdenstva, ktorý sme sa spoločne pomodlili a potom sme sa vybrali domov s peknými zážitkami z festivalu.

Návšteva don Petra Kuchára – delegáta pre misie

jan 20 2010

Túto nedeľu k nám zavítal don Peter Kuchár, delegát pre misie na Slovensku, ktorý má na starosti saleziánske misijné dobrovoľníctvo. Zúčastnil sa svätej omše ako hlavný celebrant. Počas kázne nám porozprával o svojej misijnej práci na Šalamúnových ostrovoch, kde pôsobil jeden rok. Rok pred tým pôsobil v Japonsku. Jeho rozprávanie bolo sprevádzané prezentáciou fotografií, a tak sme mohli vidieť ako ľudia v týchto krajinách žijú. Pre malých i veľkých to bol pekný zážitok. Ďakujem don Petrovi, že sa s nami podelil o svoje skúsenosti a povzbudil nás.

Krížová cesta na Kalvárii

jan 20 2010

Saleziáni z košickej Kalvárie nás pozvali na odpustovú slávnosť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a požiadali nás o vedenie krížovej cesty v sobotu večer. Pozvanie sme prijali spolu s našimi mladými a o 21:30 hod. sme začali modlitbu krížovej cesty pri prvej kalvárskej kaplnke rómskou piesňou. Samozrejme sme sa na túto chvíľu pripravovali dlhší čas. Speváci a hudobníci nacvičovali piesne, ďalší protagonisti si neúnavne precvičovali texty, ktoré mali čítať. Na každom zastavení sa striedali jednotliví svedkovia krížovej cesty, ktorých hrali naši mladí. Začínali sme pred Pilátom, na ďalších zastaveniach sa vystriedali vojak, Ježiš, žena z Jeruzalema, Ježišova matka Mária, Šimon, a Veronika. Kostýmy jednotlivých postáv, ktoré pripravila Zuzka a horiace fakle okolo nich vytvorili dobovú atmosféru. Po krížovej ceste sme sa na chvíľu zastavili v čajovni, kde prebiehal mládežnícky program.

Ďakujeme saleziánom, ktorí nás pozvali na túto modlitbu a všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii tejto krížovej cesty.

Začíname nový školský rok

jan 20 2010

Predstavenie misijného tímu

Tento školský rok 2009/2010 začíname v posilnenej zostave. K saleziánom otcovi Petrovi Bešenyeimu a don Petrovi Žatkuľákovi pribudol od júla nový člen komunity salezián Marián Ondriáš, ktorý posledné tri roky pôsobil v Bardejove na Poštárke. Dve sestry saleziánky Anna Chrkavá a  Helena Šlenkerová ostávajú v dvojke, ako minulý rok. K dobrovoľníčke Katke Rečlovej pribudla Monika Bieščadová, ktorá na misiu na Luník IX nastúpila v marci a v júni zložila svoj misijný prísľub pre prácu na Luníku IX a dobrovoľníčka Zuzka Lysá, ktorá tu pomáhala už počas svojej misijnej prípravy, teda od septembra minulého roku. Svoju pastoračnú prax tu absolvujú aj dvaja bohoslovci z košického seminára: Bystrík Sabo a Marek Vajs.

Ako saleziánska rodina žijúca na Luníku IX. v Košiciach, sme si na školský rok 2009/2010 vytýčili nasledovný cieľ:

Svedectvom spoločenstva evanjelizujeme prostredie.

Predstavenie našich aktivít

Na augustovom plánovaní sme si pripravili týždenný rozvrh našich aktivít. Doobeda je to školská katechéza a poobede sa venujeme mladým a deťom buď individuálne počas krúžkov, či už je to hra na gitare, doučovanie, alebo príprava na prvé sväté prijímanie alebo sa učíme vytvárať spoločenstvo na dvoch dievčenských, dvoch chlapčenských stretkách a mládežníckom stretku. Nezabúdame ani na hudbu. Rozbiehame detský zbor a pomaly napredujeme s mládežníckym zborom. Dospelým ponúkame možnosť pravidelnej spoločnej modlitby. Veľkou hodnotou je aj streetwork, čiže stretávanie sa s našimi adresátmi v ich prostredí (futbal na sídlisku, rozhovory, návštevy v rodinách...)

Budúcnosť ukáže, či sme si zvolili vhodný model aktivít.

Plánovanie misijného tímu

jan 20 2010

V strede augusta sme sa ocitli v krásnej prírode na chate Zálom, aby sme spoločnými silami naplánovali naše aktivity počas nového školského roka. Na plánovaní sa nikto neulieval, počas týchto dní sme pracovali, rozmýšľali ako ďalej. Zadefinovali sme si spoločný cieľ a urobili sme si predbežný rozvrh našich činností. Nebolo to jednoduché, keďže k dispozícií v škole už máme len jednu miestnosť a kaplnku.

Nakoniec sa nám podarilo všetko pekne naplánovať, a tak bol aj čas na spoločný výlet. Vybehli sme si na Sivec. Vo štvrtok večer sme privítali hostí: ďalších košických saleziánov, z Kalvárie a zo strediska Tri hôrky.

V piatok večer sme sa už všetci stretli na večernej svätej omši na Luníku IX plní nádejí, že s týmito deťmi a ich rodičmi sa nám podariť urobiť aspoň maličký krôčik dopredu.

Stredoškolský tábor

jan 20 2010

Počas leta zorganizovali saleziánski spolupracovníci tábor pre stredoškolákov. Na tento tábor sme pozvali aj našich najstarších chlapcov – animátorov (Mira, Kája, Reného, Miša). Bola to pre nich odmena za pomoc pri letných táboroch. Počas šiestich dní, ktoré strávili v krásnom prostredí Červeného kláštora, zažili veľa pekného a nadviazali nové kontakty s mladými, ktorí navštevujú saleziánske strediská na Kalvárii a na Troch hôrkach.

Rómska púť v Gaboltove

jan 20 2010

Už tradične sa každú prvú augustovú nedeľu koná v Gaboltove rómska púť. Toho roku sme si spoločne objednali menší autobus a zúčastnili sme sa tejto púti. Keď sme tam prišli, začínala krížová cesta, potom bol ruženec a pomaly sme sa chystali na svätú omšu, ktorá začala o 16:00. Po svätej omši sme si trošku zatancovali, keďže sme nemohli odolať krásnej rómskej hudbe.