Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Rómska púť

aug 02 2009

Už tradične sa každú prvú augustovú nedeľu koná rómska púť do Gaboltova. Toho roku sme si spoločne objednali menší autobus a zúčastnili sme sa spolu s rodinami a mladými z Luníka na tejto púti. Keď sme tam prišli, začínala veľmi oslovujúca krížová cesta, potom bol ruženec a pomaly sme sa chystali na svätú omšu, ktorá začala o 16:00. Po svätej omši sme neodolali krásnej rómskej hudbe z Poštárky a trochu sme si aj zatancovali. Zároveň sme stretli mnohých priateľov Rómov z rôznych častí Slovenska.

Prímestský tábor

jan 20 2010

Prímestský tábor sme zorganizovali v spolupráci s mladými z KVP, ktorí nám poskytli námet, obsah aj vlastnú prítomnosť na tábore. Medzi animátormi boli aj mladí z nášho mládežníckeho stretka, ktorí spoločne týždeň vopred pracovali na úprave programovej časti tábora pre miestne podmienky a výrobu potrebných pomôcok.

Tábor trval od pondelka do piatku, dve hodiny doobeda a dve poobede. Hlavnou postavou bol princ egyptský – Mojžiš, s ktorým sme putovali do zasľúbenej zeme. Deň začínal scénkou, ktorá nás voviedla do deja. Potom boli rôzne hry, stanovištia aj tanec. Posledný deň sme sa vybrali hľadať poklad a spoločným úsilím sme ho našli. Čokoládky a keksíky potešili všetkých, ale príjemná atmosféra a nové priateľstvá boli určite vzácnejším obohatením pre všetkých účastníkov, či malých alebo veľkých.

Pre našich mladých to bola výborná skúsenosť. Jednak boli naplno zapojení do prípravy pred táborom, čoho sa zhostili veľmi zodpovedne a zároveň mali možnosť pracovať ako animátori medzi deťmi. Aj túto úlohu zvládli veľmi dobre. Pre nich to bola pekná skúsenosť vzájomnej spolupráce, ktorá ich obohatila, posilnila ich sebadôveru a povzbudila aj ďalej robiť niečo pre iných. V tíme sme to zhodnotili ako najväčší prínos tohto tábora.

Chlapčenský tábor

júl 17 2009

Cez víkend sa dievčatá podelili so svojimi zážitkami z tábora a v pondelok ráno už chlapci z Luníka IX v Košiciach, plní očakávania dobrodružstva, nastupujú na autobus do Bardejova, k saleziánom na Poštárku. Len čo sa vybalili a naobedovali, hor sa do lesa. Našli krásnu lúku s výhľadom do široka - ďaleka, kde si zahrali ich obľúbený biges. Až hlad ich priviedol na večeru a po nej rýchlo späť k športu. Tento krát si zahrali volejbal spolu s mladými z Poštárky a nadviazali nové priateľstvá. Krásny deň ukončili spoločnou modlitbou. V takomto duchu sa niesol celý tábor, šport a zábava prestriedaná duchovnom.

V utorok to bola poldenná etapovka s rôznymi zaujímavými i záludnými stanovišťami, ktorú si pripravili starší chlapci; poriadna túra – púť do Gaboltova v stredu; kúpalisko a paint-ball vo štvrtok; výroba drevených ružencov, bužírky a hudobná dielňa naplnili piatkový program. Každý deň chlapci začínali modlitbou s bl. Zefirínom a v duchu niektorej z jeho čŕt a dobrých vlastností sa potom celý tento deň aj odvíjal. To všetko bolo umocňované aj v kázňach don Petra Bešenyeiho pri každodennej sv. omši. Ani sme sa nenazdali a už tu bol piatok; deň odchodu, no tiež deň zvítania sa na eL9 so všetkými, ktorí nás tu už netrpezlivo očakávali a tešili sa na nás.

Dievčenský tábor

júl 10 2009

Dievčenský tábor sme prežili v Bardejove, na Poštárke. Na Poštárke nás privítali saleziáni a domáci Rómovia. Táborom nás sprevádzala svätá Mária Goretti. Každý večer sme si pozreli časť filmu, z ktorého sme sa mohli dozvedieť o živote Márie Goretti. Na záver každého večera sme vybrali jednu vlastnosť, ktorú sme si vo filme všimli a snažili sme sa ju rozvíjať počas ďalšieho dňa. Pondelok, v prvý deň tábora, sme sa zoznamovali s prostredím, okusovali radosť z nových priateľstiev a tešili sa na týždeň, ktorý bol ešte celý pred nami. V utorok sme sa snažili o pracovitosť v tvorivých dielňach a poobede sme navštívili Bardejovské kúpele. V stredu sme sa viac sústredili na modlitbu podľa vzoru Márie Goretti. Hneď ráno sme sa vybrali na spoločný výlet s bardejovskými dievčatami. Došli sme do Brezovky a odtiaľ sme pokračovali poľnou cestou „do neznáma“. Aj keď cesta bola mokrá a miestami bolo viac blata ako sme zvyknuté, mohli sme nadviazať nové známosti a porozprávať sa. Prekvapením bol výborný obed – guláš. Vo štvrtok sme pozornosť sústredili na sviatostný život. Doobeda sme si prezreli mesto Bardejov, ktoré je zapísané v Svetovom dedičstve UNESCO a poobede bola pekná duchovná obnova a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Štvrtkový večer patril zábave. Dievčatá si pripravili zábavný program a bol čas aj na spoločné hry a skúšku odvahy. V piatok sme zhodnotili celý tábor, spoločnými silami poupratovali priestory a po dobrom obede sme sa vybrali domov. Každý deň nechýbala svätá omša a dobrá atmosféra, ktorú sa nám podarilo vytvoriť.

Stretnutie Rady pre pastoráciu Rómov a menšín na Slovensku

jan 20 2010

Rada pre pastoráciu Rómov a menšín na Slovensku, pri Konferencia biskupov Slovenska, zorganizovala 22. júna 2009 stretnutie  na Luníku IX v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnil otec biskup Bernard Bober a ďalší členovia rady, ale aj pozvaní hostia. Hlavnou témou bola pastorácia Rómov na Slovensku s cieľom vzájomne sa povzbudiť a vymeniť si skúsenosti.

Vysviacka rómskeho kňaza

jan 20 2010

V sobotu 20. júna bola vysviacka trinástich kňazov Košickej arcidiecézy. Medzi vysvätenými bol aj Róm František Telvák, teraz už novokňaz. Jeho ďalšie pôsobenie bude v Stropkove. Ďakujeme Pánovi za dar kňazstva pre Františka a tešíme sa spolu s ním.

Prvé sväté prijímanie

jan 20 2010

Na túto slávnosť sa deti pripravovali celý rok. Šestnásť detí sa po prvý krát stretlo s Ježišom vo Sviatosti oltárnej. Štyri z nich boli aj pokrstené, a tak sa opäť naša duchovná rodina rozrástla. Slávnosť sa konala v našom farskom kostole v Myslave. Ďakujeme všetkým, ktorí svedomito pripravovali deti na ich veľký deň a tiež tým, ktorí pomohli pri príprave slávnosti, či už výzdobou, hudbou, technikou, alebo inou pomocou.

Dance Way 29. 5. 2010

feb 25 2011

Dance Way

–  dievčenská  tanečná súťaž medzi košickými saleziánskymi strediskami

– tohtoročná novinka, s ktorou prišlo stredisko Tri hôrky.

O jej realizácii sme sa dozvedeli cca dva mesiace vopred,

a tak sa pomaly začala formovať skupina dievčat,

ktoré tanečne viedla Magda Lakatošová

a pomáhala jej dobrovoľníčka Zuzka.

Boli to 3-4 hodiny týždenne tvrdej práce

na  pomaly  vznikajúcej choreografii „Hip-hop verzus Čardáš“, neustále  prispôsobovanej  tanečnej  zručnosti  našich dievčat zo stretka Srdiečok.

Takto sme sa trápili a sem-tam i radovali celý mesiac a pol pred súťažou.

Posledný týždeň, keď nám už priháralo, sa hustota nácvikov zvýšila na každý deň.

Konečne nadišiel dlho očakávaný deň DDD...Dance Way! Bola sobota ráno. Stretli sme sa v našej klubovni, kde sme pracovali na posledných úpravách – tanečné kostýmy, účesy,... a môže sa ísť. Pešo sme sa prešli do strediska Tri hôrky, kde sa už všetko varilo. Posledná skúška v telocvični, registrácia, prezenčky a šups do šatne. Takto súťažne poobliekané sme sa všetky dievčatá zúčastnili otváracej svätej omše, ktorú celebroval košický direktor saleziánov don Peter Varga. Po nej už nasledovala súťaž. Otvorila ju svojím profesionálnym tanečným vystúpením skupina Dancecoholics a nám padali sánky. Nastúpili dievčatá z iných stredísk a naše Srdiečka pomaly dostávali trému. Vystupovali ako posledné v kategórii mladších. Všetci diváci, porota i moderátori boli v očakávaní, čo nám to tieto milé malé dievčatká v ružových tepláčikoch z Luníka IX chcú predviesť v zostave pod názvom Hip-hop verzus Čardáš?! Zaznela pomalá melódia rómskeho halgátu, na pódiu je iba jedna tanečníčka, aj to kľačiaca a tvárou k podlahe - smutná cigánka. K nej pomalým tanečným krokom prichádza ďalšia cigánečka, ktorá ju pozýva do tanca. Gŕŕŕŕ-gžžž – zmení sa žáner a už nastupujú na plochu hip-hoperky. Tie to úplne roztočia na čele so Sárou, síce najmenšou, no s najvážnejším výrazom tváre; a cigánky na nich len pozerajú a divia sa, čo je to za tanec. Gŕŕŕŕ-gžžž a zaznieva čardáš. Teraz ukážu svoje tanečné umenie cigánky a  hip-hoperky sa môžu len prizerať. Opäť zmena hudobného žánru a to už sa cigánkam začína hip-hop páčiť a pomaly sa pridávajú. Ďalšia zmena - a na čardáš sa roztancujú aj hip-hoperky. Celá telocvičňa ožíva. Poslednú časť vystúpenia v rytme hip-hopu už tancujú všetky spolu a ukončia ju záverečnou zostavou. Potlesk je neutíchajúci. Nasleduje prestávka, ktorú vypĺňa spevom jeden z porotcov - semifinalista tretej Superstar - Tomáš Buranovský. Po prestávke nastupuje kategória starších dievčat a naše si konečne môžu vydýchnuť a užívať si zábavu.

Je už poobede, keď nastáva hodina pravdy – vyhodnotenie súťaže. Všetky dievčatá sú vpredu na ploche. Vyhlasuje sa od posledného miesta k prvému. Už zaznelo 4. miesto, 3. miesto a my nikde. Zaznieva aj 2. a my opäť nikde. Dievčatá neveria, že by oni mohli byť prvé. Zaznieva: „1.miesto v kategórii mladších dievčat získava stretko Srdiečka so svojou zostavou Hip-hop verzus Čardáš!!!“ Dostávajú malé darčeky a jednu veľkú tortu. Našu drinu korunuje naozaj nečakaný úspech. Navyše Sára Buncíková vyhráva titul najlepšej tanečníčky celej súťaže. Dievčatá skáču od radosti, výskajú a ja sa z radov divákov teším spolu s nimi.

-Zuzana-

 

Otec Marián používa dokonca našu výhru a teda aj drinu, ktorá sa za ňou skrýva, ako pomôcku pri kázni

Na návštevu dnes prišli aj Kyslanovci so svojimi 5 deťmi z Michaloviec.

Naša radosť by nebola úplná, keby sme sa o ňu nepodelili s ostatnými, hlavne s tými, ktorí majú na našej výhre tiež podiel. Ďakujeme saleziánom za zakúpenie tričiek, Mirovi Tirdovi za zmixovanie našej tanečnej hudby a tiež našim rodičom. A tak si tortu odnášame na Luník, aby sme sa s ňou po nedeľnej svätej omši mohli podeliť. Sú pozvaní aj rodičia, no tí prichádzajú až na poobedné oratko, kde dievčatá zopakujú svoje tanečné umenie pred tvárou sídliska.

Stretko Fusekle mamy Margityvyhrali 1. miesto v kategórii starších so zosta-vou Sedem hlavných hriechov.

Na Dance way 2010 za Luník IX tancovali:

Magda Lakatošová – ako vedúca tanečnej skupiny a dievčatá zo stretka Srdiečok: Šarlota, Viki, Simonka, Džúlia, Veronika, Aďka, Anetka, Martinka, Janka a Sára.

MDD s Hnutím Fokoláre

jan 20 2010

Na nedeľné popoludnie si mladí z Hnutia Fokoláre pripravili program ku Dňu detí. Rozdelili sme sa na viacero skupiniek, ktoré viedli chlapci a dievčatá z nášho mládežníckeho stretka, a postupne sme prechádzali rôzne stanovištia. Každé stanovište predstavovalo jednu krajinu. Po splnení všetkých úloh sme došli k záveru: všade dobre, doma najlepšie. Nie je dôležité kde žijem, ale s kým žijem :-).

Sviatok Panny Márie Pomocnice

jan 19 2010

Na sviatok Panny Márie Pomocnice sme sa zišli na slávení svätej omše a spoločne sme prosili Pannu Máriu o vyprosenie Božích milostí a ďakovali sme jej za pomoc a ochranu.