Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Dance Way 29. 5. 2010

feb 25 2011

Dance Way

–  dievčenská  tanečná súťaž medzi košickými saleziánskymi strediskami

– tohtoročná novinka, s ktorou prišlo stredisko Tri hôrky.

O jej realizácii sme sa dozvedeli cca dva mesiace vopred,

a tak sa pomaly začala formovať skupina dievčat,

ktoré tanečne viedla Magda Lakatošová

a pomáhala jej dobrovoľníčka Zuzka.

Boli to 3-4 hodiny týždenne tvrdej práce

na  pomaly  vznikajúcej choreografii „Hip-hop verzus Čardáš“, neustále  prispôsobovanej  tanečnej  zručnosti  našich dievčat zo stretka Srdiečok.

Takto sme sa trápili a sem-tam i radovali celý mesiac a pol pred súťažou.

Posledný týždeň, keď nám už priháralo, sa hustota nácvikov zvýšila na každý deň.

Konečne nadišiel dlho očakávaný deň DDD...Dance Way! Bola sobota ráno. Stretli sme sa v našej klubovni, kde sme pracovali na posledných úpravách – tanečné kostýmy, účesy,... a môže sa ísť. Pešo sme sa prešli do strediska Tri hôrky, kde sa už všetko varilo. Posledná skúška v telocvični, registrácia, prezenčky a šups do šatne. Takto súťažne poobliekané sme sa všetky dievčatá zúčastnili otváracej svätej omše, ktorú celebroval košický direktor saleziánov don Peter Varga. Po nej už nasledovala súťaž. Otvorila ju svojím profesionálnym tanečným vystúpením skupina Dancecoholics a nám padali sánky. Nastúpili dievčatá z iných stredísk a naše Srdiečka pomaly dostávali trému. Vystupovali ako posledné v kategórii mladších. Všetci diváci, porota i moderátori boli v očakávaní, čo nám to tieto milé malé dievčatká v ružových tepláčikoch z Luníka IX chcú predviesť v zostave pod názvom Hip-hop verzus Čardáš?! Zaznela pomalá melódia rómskeho halgátu, na pódiu je iba jedna tanečníčka, aj to kľačiaca a tvárou k podlahe - smutná cigánka. K nej pomalým tanečným krokom prichádza ďalšia cigánečka, ktorá ju pozýva do tanca. Gŕŕŕŕ-gžžž – zmení sa žáner a už nastupujú na plochu hip-hoperky. Tie to úplne roztočia na čele so Sárou, síce najmenšou, no s najvážnejším výrazom tváre; a cigánky na nich len pozerajú a divia sa, čo je to za tanec. Gŕŕŕŕ-gžžž a zaznieva čardáš. Teraz ukážu svoje tanečné umenie cigánky a  hip-hoperky sa môžu len prizerať. Opäť zmena hudobného žánru a to už sa cigánkam začína hip-hop páčiť a pomaly sa pridávajú. Ďalšia zmena - a na čardáš sa roztancujú aj hip-hoperky. Celá telocvičňa ožíva. Poslednú časť vystúpenia v rytme hip-hopu už tancujú všetky spolu a ukončia ju záverečnou zostavou. Potlesk je neutíchajúci. Nasleduje prestávka, ktorú vypĺňa spevom jeden z porotcov - semifinalista tretej Superstar - Tomáš Buranovský. Po prestávke nastupuje kategória starších dievčat a naše si konečne môžu vydýchnuť a užívať si zábavu.

Je už poobede, keď nastáva hodina pravdy – vyhodnotenie súťaže. Všetky dievčatá sú vpredu na ploche. Vyhlasuje sa od posledného miesta k prvému. Už zaznelo 4. miesto, 3. miesto a my nikde. Zaznieva aj 2. a my opäť nikde. Dievčatá neveria, že by oni mohli byť prvé. Zaznieva: „1.miesto v kategórii mladších dievčat získava stretko Srdiečka so svojou zostavou Hip-hop verzus Čardáš!!!“ Dostávajú malé darčeky a jednu veľkú tortu. Našu drinu korunuje naozaj nečakaný úspech. Navyše Sára Buncíková vyhráva titul najlepšej tanečníčky celej súťaže. Dievčatá skáču od radosti, výskajú a ja sa z radov divákov teším spolu s nimi.

-Zuzana-

 

Otec Marián používa dokonca našu výhru a teda aj drinu, ktorá sa za ňou skrýva, ako pomôcku pri kázni

Na návštevu dnes prišli aj Kyslanovci so svojimi 5 deťmi z Michaloviec.

Naša radosť by nebola úplná, keby sme sa o ňu nepodelili s ostatnými, hlavne s tými, ktorí majú na našej výhre tiež podiel. Ďakujeme saleziánom za zakúpenie tričiek, Mirovi Tirdovi za zmixovanie našej tanečnej hudby a tiež našim rodičom. A tak si tortu odnášame na Luník, aby sme sa s ňou po nedeľnej svätej omši mohli podeliť. Sú pozvaní aj rodičia, no tí prichádzajú až na poobedné oratko, kde dievčatá zopakujú svoje tanečné umenie pred tvárou sídliska.

Stretko Fusekle mamy Margityvyhrali 1. miesto v kategórii starších so zosta-vou Sedem hlavných hriechov.

Na Dance way 2010 za Luník IX tancovali:

Magda Lakatošová – ako vedúca tanečnej skupiny a dievčatá zo stretka Srdiečok: Šarlota, Viki, Simonka, Džúlia, Veronika, Aďka, Anetka, Martinka, Janka a Sára.

MDD s Hnutím Fokoláre

jan 20 2010

Na nedeľné popoludnie si mladí z Hnutia Fokoláre pripravili program ku Dňu detí. Rozdelili sme sa na viacero skupiniek, ktoré viedli chlapci a dievčatá z nášho mládežníckeho stretka, a postupne sme prechádzali rôzne stanovištia. Každé stanovište predstavovalo jednu krajinu. Po splnení všetkých úloh sme došli k záveru: všade dobre, doma najlepšie. Nie je dôležité kde žijem, ale s kým žijem :-).

Sviatok Panny Márie Pomocnice

jan 19 2010

Na sviatok Panny Márie Pomocnice sme sa zišli na slávení svätej omše a spoločne sme prosili Pannu Máriu o vyprosenie Božích milostí a ďakovali sme jej za pomoc a ochranu.

Sociálny projekt na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského

jan 19 2010

Od 18. do 21. mája prebiehal na GTA Sociálny projekt. Štvrtáci sa trápili na maturitách a druháci absolvovali počas štyroch dňoch prednášky z rôznych oblastí. Pozvaní sme boli aj my z Luníka IX. Program sme si pripravili v nedeľu v prírode. Za dve hodiny sme chceli predstaviť saleziánske misijné dobrovoľníctvo, Rómov, ich mentalitu, našu prácu na Luníku IX a tiež prácu v Jakutsku. Absolvovali sme sedem prednášok v rôznych skupinách. Niektorí boli aktívni, niektorí pasívne počúvali, ale veríme, že aspoň niektorých sme oslovili a spomenú si na nás v modlitbách.

Tehlička pre Sudán

jan 19 2010

Už tradične počas Veľkého pôstu organizuje SAVIO o. z. zbierku „Tehlička pre ...“. Toho roku bola zameraná na Sudán a zúčastnili sme sa jej aj my na Luníku IX. Každý mohol prispieť ľubovoľnou sumou, za ktorú obdŕžal tehličku, ktorú prilepil na plagát, na stenu  budovy, a tak sme mohli symbolicky postaviť školu v Južnom Sudáne.

Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať sumu 32, 92 €...

počet bankoviek: 0 kusov

počet mincí: 2 € - 1 ks; 1 € - 4 ks; 50 Cent - 12 ks; 20 Cent - 31 ks; 10 Cent - 60 ks; 5 Cent - 64 ks; 2 Cent - 195 ks; 1 Cent - 162 ks

Sviatok Márie Dominiky Mazzarellovej

jan 19 2010

Na tento veľký sviatok zvlášť pre saleziánky, nás srdečne pozvali sestra Anna a sestra Hela. Slávnosť sa konala na sídlisku KVP. Nie každému sa chcelo šľapať pešo do kopca na sídlisko a preto sme prišli v menšom počte. Svätá omša bola pekná, kázeň mal otec Peter Bešenyei, ktorý vyzdvihol osobnosť Dominiky Mazzarellovej. Po svätej omši bolo agapé, každému sa ušla zmrzlina.

My sme si šli prezrieť aj ďalšie priestory a v čajovni sme neodolali dobrému čaju a hre „Človeče nehnevaj sa!“.

Veľkonočný výlet

jan 19 2010

Na Veľkonočný pondelok sme sa spoločne po svätej omši vybrali na výlet na Medvediu horu. Každý si priniesol niečo na opekanie. Zuzka ako správna skautka založila ohník a tí najhladnejší si začali pripravovať „obed“. Po dobrom jedle sme sa rozhýbali pri hrách, niektorí si zahrali karty, iní „Indiánsku šatku“, niektorí ostali pri gitare, no všetci sme mali dobrú náladu, tešili sme sa z krásneho počasia a zo spoločenstva, ktoré sme vytvorili.

Veľkonočná nedeľa

jan 19 2010

Veľkonočná nedeľa začala posviackou veľkonočných jedál. Netrpezliví obyvatelia Luníka IX čakali už od siedmej pred kaplnkou, pretože po iné roky to bolo v tom čase, no toho roku sme začínali až o ôsmej hodine. Kto chodí na „luníkovské“ sväté omše už dlhší čas, bol milo prekvapený hojnou účasťou veriacich na tomto obrade. Ani pamätníci si nepamätajú tak plnú kaplnku dospelých a aj detí.

Po posviacke jedál sme mali spoločné „veľkonočné raňajky“ a tešili sme sa na slávnostnú svätú omšu.

Svätá omša v nedeľu Paschy bola trikrát výnimočnejšia ako iné nedeľné omše. Mnohí z nás sme sa obliekli do slávnostného (srdcia sme mali pripravené už od duchovnej obnovy), pretože sme si uvedomovali, že slávime najväčší sviatok v roku. Roland a Rišo boli v bielom, pretože sa rozhodli v tento deň prijať sviatosti. Roland bol pokrstený a prijal prvé sväté prijímanie, Rišo sa zúčastnil obradu prijatia do katolíckej cirkvi a tiež prijal po prvýkrát sviatosť eucharistie. Po slávnosti nechýbalo agapé (malé pohostenie s veľkou tortou, ktorú nám upiekla Zuzka) a vítanie nových bratov v katolíckej rodine.

Obrady v Myslave

jan 19 2010

Obrady počas Veľkého piatku a Bielej soboty sa nekonali na Luníku IX, ale spoločne sme sa vybrali do nášho farského kostola, ktorý je v Myslave. Aj keď bolo veľa ľudí a obrady trvali dlhšie ako bežná svätá omša, neodradilo nás to plnšie prežiť tieto dni.

Zelený štvrtok

jan 19 2010

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Eucharistie a preto sme sa aj my na Luníku IX zišli, aby sme sa zúčastnili svätej omši, ktorou začína Veľkonočné trojdnie. O výzdobu kaplnky sa najviac zaslúžila Zuzka, za čo jej veľmi ďakujeme.