Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Vinš otcovi biskupovi

jan 19 2010

Pastoráciu Rómov v našej košickej arcidiecéze má na starosti otec biskup Bernard Bober. Preto sme sa vybrali pozdraviť ho pri príležitosti vianočných sviatkov a Nového roka.

Prijal nás v priestoroch arcibiskupského úradu. Vystúpili sme s výberom piesní a slova z nášho vianočného muzikálu. Otec biskup nás sústredene počúval a zdá sa, že bol veľmi milo prekvapený. Prišiel aj otec arcibiskup Alojz Tkáč.

Obaja nás po skončení nášho pásma odmenili malými darčekmi a chvíľku sa s nami porozprávali.

Sme radi, že sme mohli našim otcom biskupom priblížiť atmosféru Luníka IX z tej lepšej stránky.

Vianočné vystúpenie v Bardejove

jan 19 2010

Naše divadelné turné pokračuje aj v novom roku. Tentoraz sme sa vybrali do Bardejova do rómskej osady Poštárka. Na cestu sme si objednali autobus iba pre nás, a tak aj spoločná cesta bola zážitkom.

Bardejovská Poštárka je dlhoročné pôsobisko otca Petra Bešenyeiho, a tak nás tam prijali veľmi srdečne. Priestory, ktoré tu boli vybudované počas jeho činnosti, poslúžili teraz aj nám. Po úvodných prípravách sme vystúpili s pripraveným vianočným programom v miestnej telocvični.

V obecenstve boli nielen deti a mládež, ale aj dospelí a starší. Zdá sa, že predstavenie sa vydarilo a spokojnosť bola na oboch stranách.

Nasledovalo milé pohostenie, ktoré pre nás pripravil tím miestnych ochotných hostiteľov. Všetkým nám dobre padlo posilniť sa chutnou a výdatnou večerou.

Po  jedle sme mali možnosť zúčastniť sa prehliadky tamojších priestorov.

Počas pôsobenia otca Petra sa tu vybudovalo veľké a pekné dielo - kostol, zasvätený blahoslavenému Zefirínovi, škola a škôlka, dielne, pastoračné priestory, jedáleň s kuchyňou a telocvičňa. Vonku je k dispozícii ihrisko.

Tešíme sa, že aj na Luníku IX bude v blízkej budúcnosti dokončená stavba kaplnky a pastoračného centra s podobným zameraním.

Cesta domov bola ešte veselšia. Spestrili sme si ju rôznymi hrami, rozhovormi a spevom s doprovodom našich gitaristov.

Na Luník IX sme dorazili vo večerných hodinách síce unavení, ale plní pekných zážitkov.

Silvester

jan 03 2010

Na Silvestra sme dostali zaujímavé pozvanie, zúčastniť sa pripraveného mládežníckeho programu vo farnosti KVP a priniesť so sebou trochu rómskej muziky.

Sme vďační za milú atmosféru prijatia, s ktorou sme sa u tamojších mladých stretli. Celá akcia je takým malým krôčikom vpred v zblížení sa rómskeho a slovenského národa.

Vystúpenie v Kavečanoch

jan 03 2010

Oveľa menej trémy sme mali v Kavečanoch, kde sme v miestnom Kultúrnom dome vystúpili s celým vianočným muzikálom.

Z Kavečian pochádza naša dobrovoľníčka Katka Rečlová, a tak sme sa tam cítili všetci tak trochu doma. Vystúpenie sa nám vydarilo, až na dataprojekciu textov piesní, ktoré sme v miestnych podmienkach a v časovom strese už nestihli doriešiť. Preto sme iba slovne oboznámili divákov s významom rómskych piesní. Originálne pódium a milé obecenstvo nám dodalo odvahy a povzbudenia.

Napriek tomu, že vstup na predstavenie bol voľný, po skončení divadla nás niektorí dobrodinci zahrnuli malými bankovkami aj sladkosťami. Peniaze nám pomôžu uhradiť aspoň časť našich nákladov na cestovné počas nášho turné a sladkosťami sme sa potešili na malom občerstvení, na ktoré nás pozvali domov Katkini rodičia. A tak sme sa ocitli v ich obývačke, síce poriadne natlačení, ale v milej atmosfére prijatia.

Návšteva provinciála

jan 03 2010

V stredisku sme práve končili našu divadelnú skúšku a odnášali sme veci, keď sa zrazu objavil provinciál saleziánov don Karol Maník. Škoda, že prišiel až po nácviku a zasa nás zastihol pri upratovaní. Pozvali sme ho na zajtrajšie vystúpenie, avšak má preplnený program. Saleziáni a dobrovoľníčky sme sa s ním stretli na druhý deň pri spoločnom obede na Kalvárii.

Vystúpenie na Kalvárii

jan 03 2010

Na Kalvárii už tradične usporadúvajú saleziáni vo vianočnom čase vystúpenie saleziánskych mládežníckych hudobných skupín. Tohto roku sme dostali pozvanie aj my z Luníka IX. V tomto čase sme začali rozmýšľať nad názvom našej práve vznikajúcej hudobnej skupiny. A práve na Kalvárii padol nápad, aby sme sa volali LIX (el deviatka). Uvidíme, či sa nám tento názov osvedčí.

Na Kalvárii sme predovšetkým počúvali tých, ktorí sú v hudobnom prejave ďaleko pred nami, získavali sme nové inšpirácie a s hlbokým pocitom začiatočníkov sme sa predstavili troma piesňami.

Vystúpenie v Myslave

jan 03 2010

Je tu čas Vianoc a pre nás sa začalo obdobie vystúpení s našim vianočným muzikálom.

Vo farskom kostole v Myslave usporiadali tamojší farníci v tento deň vianočnú akadémiu, na ktorej sa prezentovali rôzne skupinky s vianočným programom. Aj my sme boli pozvaní prispieť do programu a tak sme s hudobníkmi a spevákmi vystúpili s výberom troch piesní.

Polnočná svätá omša

jan 03 2010

 

Prišiel Štedrý večer. Doobeda sme ešte usilovne pracovali na výzdobe kaplnky. Pripravili sme Betlehem, vyzdobili stromček...

 

A potom sme sa stretli pri polnočnej svätej omši, ktorá je pre Nikolu významným sviatkom. Na nej totiž po prvýkrát prijala do svojho srdca Ježiša pod spôsobom chleba a vína.

Nikola sa počas školského roka prihlásila na prípravu na prvé sväté prijímanie a tak sa začali jej pravidelné individuálne prípravné stretnutia so sestrou Annou. Po čase pravidelného duchovného sprevádzania vyjadrila svoju túžbu prijať Eucharistiu na polnočnej svätej omši.

Duchovná obnova na Luníku IX

jan 03 2010

V tento deň sa uskutočnila duchovná príprava na Vianoce pre našich mladých na  Luníku IX. Formou adorácie si ju pripravil don Peter Bešenyei a bola naozaj vydarená. Prezentácie spolu s hovoreným slovom upútali pozornosť všetkých a tak sa do ich sŕdc dala zasievať citlivosť na Boha a na biedu druhých.

Potom nasledovalo spytovanie svedomia a možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Tešíme sa, že Pán bude konať svoje dielo v tých, ktorí mu aj v tento deň otvorili dvere svojho srdca.

Zopár myšlienok z duchovnej obnovy...

Sme národ, ktorému sa nepáči čakanie. Chceme všetko rýchlo a hneď. Rýchlo a hltavo jeme, chceme rýchlo cestovať, nakupovať, neradi čakáme v obchode. Vynašli sme rýchle spôsoby komunikácie, všetci potrebujeme mobil, internet.

 

Advent je čas prípravy a čakania na Boha, ktorý sa narodí uprostred nás. Advent nás učí žiť naše dni v očakávaní.

Boh nie je minulosťou a ani nie je v tom, čo sme nestihli urobiť. Boh nie je v budúcnosti, ani v tých veciach, do ktorých sa ženieme.

Boh je tu a teraz, chce sa vteliť do nášho sveta práve teraz. Ale iba tí, ktorí ho úprimne očakávajú, iba tí si to všimnú.

Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.

Stále mocnejšie sa ozýva volanie po mierovom riešení konfliktov. Stále zjavnejšie sa ukazuje, že zbraňami sa napokon nič nevyrieši. Ale stáva sa, že svet sa nechce dať poučiť, že svet nevidí iné východisko ako sú zbrane a násilie. Neustále vybuchujú nové a nové ohniská nepokojov, ozbrojené zrážky, vyrábajú sa zbrane. Zastaví sa to vôbec niekedy?

Lenže vieme aj my riešiť svoje drobné spory pokojne?

Čoraz menej vedia ľudia pokojne spolunažívať, čoraz menej riešia svoje spory pokojne.

Boh je však Bohom pokoja. Zamyslime sa dnes nad svojimi vzťahmi k ľuďom, nad tým, ako riešime svoje problémy. Hľadajme pokojné urovnanie, hľadajme slová, ktoré prinesú pokoj medzi nás.

Keď sa to naučíme v drobnom, možno sa potom aj národy niečo naučia od nás.

Duchovná obnova na Kalvárii

jan 03 2010

Vianoce sú už tesne predo dvermi a tak sme sa rozhodli zintenzívniť prípravu našich sŕdc na Ježišov príchod. Preto sme sa aj my zúčastnili na duchovnej obnove pre širokú saleziánsku rodinu na Kalvárii, ktorú viedol don Peter Bešenyei.

Vo svojej prednáške sa zameral na tému zodpovednosti rodičov za výchovu svojich detí. Po adorácii, počas ktorej bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, nasledovala spoločná svätá omša a po nej sme sa ešte všetci zoradili na spoločnú fotografiu.