Gaboltov – 20. ročník rómskej púte

aug 05 2012
Čítať ďalej...

V nedeľu 5.8.2012 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník rómskej púte v Gaboltove. Túto tradíciu založila Rada pre pastoráciu Rómov a menšín, v spolupráci s vtedajším pomocným biskupom, dnes arcibiskupom – metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Ako každý rok, aj dnešnú nedeľu sa priestranstvo okolo kostola zaplnilo Rómami z rôznych kútov Slovenska.

Čítať ďalej...

Košice - Turín 2012

aug 04 2012
Čítať ďalej...

Naša púť do Turína sa uskutočnila po polročnom získavaní bodov v troch pilieroch, ktorých základom bol duchovný rast, zodpovednosť a veľkodušnosť. Do našej súťaže sa zapojilo 21 mladých od 15 rokov, no do Turína sme sa dostali len deviati. Tí, ktorí spĺňali podmienky v troch pilieroch a iné ďalšie podmienky...

Čítať ďalej...