Martina Reháková

apr 30 2013

Čítať ďalej...Martina pochádza z Dubnice nad Váhom, kde pár rokov prežila v saleziánskom prostredí. Sú to roky skúseností, vyzrievania a množstva stretnutí s mladými, s deťmi i s Bohom... Popri misii pokračuje ďalej v externom štúdiu špeciálnej pedagogiky.

Jej úloha v misii je pomáhať v školskej katechéze, spolupodieľať sa na vedení dievčenských a mládežníckych stretiek. Aktívne sa zapája do doučovania detí a mladých. Spolu s Lenkou vedie krúžok šikovných rúk.

"Ako vďaku, za všetko čo som dostala nielen od Saleziánov, rodičov, priateľov, ale najmä od Pána Boha som si povedala, že rok svojho života venujem deťom a mladým tu na Luníku IX ako misijná dobrovoľníčka". 

Súvisiace články:

Katarína Rečlová

apr 30 2013

Čítať ďalej...Katka je saleziánska misijná dobrovoľníčka, na Luníku je od začiatku misie, od roku 2008. V období dobrovoľníckej prípravy cítila v srdci volanie ísť na misiu medzi Rómov, a tak ju vyslali práve na Luník IX. Keďže odmalička má rada hudbu, venuje sa tu najmä evanjelizácii detí a mladých prostredníctvom školy hudby, kapely a spevokolov.

Páčia sa jej krásy prírody, najmä hôr. Baví ju aj literatúra a psychológia ľudských vzťahov.

Som rada, že môžem žiť a spolupracovať v našom saleziánskom misijnom tíme a ďakujem Bohu za ľudí, ktorých mi práve na tomto mieste poslal do cesty. Práve tu, v prostredí preplnenom duchovnou biedou, som zakúsila veľa Božej lásky vo svojom živote aj v živote iných. To je to, čo mi dáva nadšenie, odvahu i chuť kráčať ďalej.

Upravené 24.1.2015:

Katka v januári 2015 opustila misijný tím, aby mohla svoj čas venovať predovšetkým manželovi, tiež dobrovoľníkovi. Obaja naďalej pôsobia v škole hudby.

Súvisiace články:

Láska dobrovoľníkov spečatená
Rozlúčka s Katkou

Lenka Košová

apr 30 2013

Čítať ďalej...Lenka pochádza z Lietavskej Lúčky neďaleko Žiliny. Cestu k Bohu našla až keď mala 20 rokov. Študovala na katolíckej univerzite v Ružomberku učiteľstvo geografie a informatiky. Tu spoznala priateľov, ktorí ju nadchli pre misie, a tak sa rozhodla stráviť rok života medzi tými, ktorí to potrebujú. Jej úloha v tíme spočíva hlavne v pomoci pri školskej katechéze a vedení dievčenských a mládežníckych stretiek.

"Na Rómoch som si obľúbila ich spontánnosť a zmysel pre rodinu. Misia na Luníku IX ma už mnohému naučila a každý deň je príležitosťou získavať stále nové a nové skúsenosti."

Súvisiace články:
Moja prvá Veľká noc