Misijný tím 2018 - 19

nov 08 2018

Pavol Degro, Ján Ivančák, Marián Maťaťa, Peter Žatkuľák, Zdenka Račaková, Zuzana Saloňová

Misijní tím 2017 - 2018

sep 01 2017
Cannot find 2018/07/misiojní tím folder inside /home/html/multi_174946/lunik9.sk/images/foto/2018/07/misiojní tím/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.22 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141
Client OS:Unknown
PHP:5.6.36

Saleziáni
otec Peter Bešenyeiotec Jozef Žemberaotec Marián Ondriaš

Sestry saleziánky:
Mária SvoreňováAnna Chrkavá, Zuzana Saloňová

Dobrovoľníci

otec Peter Sabol - jezuita, Kevin Kačmár

Ján Tkáč

aug 24 2015

jan tkacJanko sa narodil v Košiciach. Po skončení vysokej školy pôsobil ako výskumný pracovník na Technickej Univerzite v Košiciach a profesne sa venuje optimalizácii výrobných systémov v podnikoch. Na Luníku pôsobil na polročnej misii ako misijný dobrovoľník.

"To čo ma priviedlo na Luník IX, bola “náhoda“, ktorá naplnila moju túžbu: rok svojho života obetovať Bohu. A aj keď cesta k tomuto cieľu bola trošku kľukatá, nakoniec ma doviedla do prostredia a medzi ľudí, ktorí sú pre mňa výnimoční a ukotvení hlboko v mojom srdci."

Naďalej vo svojom voľnom čase prichádza na Luník a pokračuje v týždenných apoštolských aktivitách. Byť misionárom je podľa neho celoživotný program, kde čisto filantropické pohnútky nestačia: „Láska premieňa každého človeka tak, že sa dotýka jeho srdca. Cesta k obráteniu je Božia milosť, na ktorú len ľudská snaha nestačí. To, čo máme dávať, je láska, radosť a prijatie, ktoré ukazuje ľuďom okolo nás ako sme vo svojom živote pochopili a zažili odkaz lásky Ježiša Krista."

 

 

 

Peter Štupák

jan 29 2015

peter stupak"Som vďačný za možnosť stráviť rok v misijnom tíme na Luniku. Byť v kolektíve so saleziánmi, saleziánkami a jezuitom. Každý deň je pre mňa obohatením o nové skúsenosti a prekvapenia. Nikdy som si ani nepomyslel, že môžem byť súčasťou misií, za ktorými som nemusel ani ďaleko cestovať. Desať minút autobusom z centra Košíc." uvádza Peter Štupák, študent kňazského seminára v Košiciach na ročnej prestávke.

Peter má možnosť rozvíjať talenty, ktoré dostal, či je to hra na gitaru alebo spev. Zapája sa do vedenia rovesníckych skupín chlapcov, edukačnému procesu v škole, láskavému prístupu k ľudom.

"Každému odporúčam túto skúsenosť, pri ktorej môže zažiť misie na vlastnej koži."

Pavol Degro

jan 29 2015

pavol degroNa Lunik som prišiel 28.júna 2016. Roky som mal v srdci sen, pracovať s tými „najviac na okraji“.

Najprv som sa dostal do kontaktu s deťmi ulice v Krakove. Potom som sa pri niekoľkoročných potulkách po slovenských saleziánskych oratóriách: Petržalka, Michalovce, Nová Dubnica, Prešov a Žilina dostal do kontaktu s nízko prahovými zariadeniami. Myslel som si, že toto bude moja cesta. Posledné 4 roky som viac venoval práci s lídrami z radov saleziánov a mladých.

"Po príchode sem na Lunik mám dojem, akoby som našiel miesto, ktoré som na začiatku hľadal, na ktoré si ma Boh od začiatku pripravoval."

Ján Benedek

jan 29 2015

jan benedek"Boh každého z nás k niečomu povoláva a je na nás, či odpovieme. A misia je pre mňa odpoveďou. Možno to začalo mojimi otázkami na Boha a on mi odpovedal takto."

Ján prišiel na ročnú misiu zo Šiah. Ako sám hovorí, Luník IX si nevybral sám, má však pocit, že Boh tým v jeho živote niečo sleduje. Preto chce ísť do tejto misie naplno.

Matej Končál

jan 29 2015

matej kocal"Podnet k mojej ceste na misie bol trochu prízemnejší, ba možno až úplne prízemný – videl som pekný plagát na nástenke, relatívne pútavú webovú stránku a po zvážení som usúdil, že by misie mohli byť fajn skúsenosť."

Matej prišiel na ročnú misijnú skúsenosť zo Žiliny.

Na otázku prečo si vybral práve Luník IX odpovedá, že to bola spočiatku lenivosť učiť sa cudzí jazyk.

Peter Sabol

jan 29 2015

peter sabol"Misia medzi veriacimi a neveriacimi Rómami na Luniku IX je veľkou výzvou. Počul som ju vo svojom srdci, a preto som sem prišiel v júni 2013. Aby to malo zmysel, potrebujem silnú vieru a odhodlanosť." opisuje svoj príchod do tímu jezuita kňaz Peter Sabol.

Rád sa rómskym deťom prihovorí vo svätej omši, pripravuje si pre deti katechézy v rôznych formách, zahrá si s nimi loptové a iné hry,  alebo si zaspieva s mladými pesničky.

"Dospelí aj deti hovoria, čo všetko by chceli a potrebovali, ale tak ja aj oni vedia, že najdôležitejšie je vzájomne sa prijímať a rešpektovať. Nebudem im stavať domy, ale pomôžem im postaviť základy pre vzťah k Bohu, aby ich život mal na čom stáť. Citim, že som tu na spravnom mieste."

Slávka Butková

jan 29 2015

slavka butkovaSestra Slávka prišla na Luník IX v roku 2013. Je poverená službou predstavenej - direktorka komunity sestier saleziánok. Na Luníku pracuje ako terénna sociálna pracovníčka pri miestnom úrade, pravidelne chodí do rodín a pomáha im v rôznych záležitostiach.

V mládežníckom stredisku má na zodpovednosti stretnutie s mamami - "modlitby matiek".

Alžbeta Sárkozyová

jan 24 2015

alzbetka"Túžbu po misiách som mala v sebe už od začiatku spolu s túžbou byť saleziánka. A som veľmi rada, že hoci som sestra len štvrtý rok, mám túto túžbu splnenú. Dostávam sa tu do celkom výnimočného prostredia. A najmä deti si ma získali veľmi rýchlo."

Betka sa narodila v Bratislave. Saleziánkou je štvrtý rok. Po prvých sľuboch pôsobila dva roky v Banskej Bystrici, potom rok v Dubnici nad Váhom. Na Luníku pracuje v saleziánskom komunitnom centre, popri tom študuje externe sociálnu prácu.

"Myslím, že na Luníku sa nedá byť pracovne alebo len apoštolsky. Človek tu môže byť len celým srdcom nijako ináč. Som rada, že kus môjho života môžem prežiť práve tu."