Slávnosť Zoslania Ducha Svätého patrí medzi najväčšie cirkevné sviatky, a tak nám záležalo, aby sme ho prežili čo najplnšie. Chystali sme sa naň deviatnikom a v predvečer sviatku sme sa zišli v našom kostole na spoločnej adorácii a modlitbe Vešpier.

Turíčna nedeľa bola krásna, zaliata slnkom. Slávnostnú sv. omšu slávil spolu s našimi kňazmi provinciál Saleziánov otec Karol Maník, nechýbali pekné spevy a výzdoba. Otec provinciál nás povzbudil k otvorenosti voči Duchu Svätému, ktorý je pôvodcom každej dobrej myšlienky a každého dobrého diela.

Veríme, že to dobré dielo si Duch Svätý vykoná aj medzi nami na Luníku. My ho o to veľmi prosíme.

s. Anna

  • 2013_05_19_turice_01
  • 2013_05_19_turice_02
  • 2013_05_19_turice_03
  • 2013_05_19_turice_04
  • 2013_05_19_turice_05
  • 2013_05_19_turice_06