Hoci sviatok Dominika Sávia pripadol až na pondelok, patrilo sa, aby sme ho oslávili. Príklad jeho svätosti spomínal otec Jozef vo sv. omši a poobedňajšie nedeľné oratko bolo tiež výnimočné. Namiesto klasických hier boli pre deti a mladých pripravené viaceré úlohy v štýle olympijských hier.

Všetky disciplíny absolvovali deti vo dvojiciach proti sebe. Ten úspešnejší v dueli si odniesol od animátora podpis a sedem podpisov mohli deti vymeniť za žetóny. Za neho mohli deti výhodne nakúpiť v našom super lacnom obchodíku pri vstupe do kostola.

Počas oratka sme privítali vzácnu návšteva. Stanovisko v preťahovaní lanom posilnila minuloročná dobrovoľníčka Majka Reváková, toho času študentka vysokej školy. Najväčší záujem chlapcov bol o rytiersky súboj na krásnom čiernom koni otca Jozefa, dlhé rady boli aj pri hode pneumatikou alebo pri mečovom súboji.

Kiež príklad svätosti Dominika Sávia zapáli túžbu po nebi aj v našich rómskych deťoch.

 • 2013_05_oratko_dominika_savia_01
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_02
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_03
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_04
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_05
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_06
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_07
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_08
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_09
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_10
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_11
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_12
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_13
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_14
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_15
 • 2013_05_oratko_dominika_savia_16