Mária Dominika Mazzarello :) je zakladateľkou Saleziánok (to sú tie milé sivé sestry, ktoré sa s nami hrajú, majú s nami stretká a chodia k nám na Luník na oratko). Čo bolo pre Máriu Mazzarello také typické? Láskavosť, dobrota srdca, láska k mladým, jemnosť a ochota plniť Božiu vôľu.

Tento jej príklad v sebe nesú aj naše 3 ses3. Otec Peter mal pri tejto príležitosti kázeň, v ktorej hovoril o tom, že veľké veci vznikajú na pevnom základe priateľstva a spolupráce ako to bolo napr. u sv. Benedikta a Scholastiky, Františka a Kláry, Františka Saleského a Jany de Chantal. A u saleziánov je toto dielo založené na don Boscovi a Márii Dominike.
Jej odkaz je aktuálny a žije v našich srdciach – to ukázali aj naši mladí, ktorí si na túto príležitosť prichystali krásne rómske pesničky a špeciálne prosby. Po omši pripravili sestry pre všetkých prítomných sladké perníkové prekvapenie.
Janík T.

 • 2015_05_13_MDM1
 • 2015_05_13_MDM10
 • 2015_05_13_MDM11
 • 2015_05_13_MDM12
 • 2015_05_13_MDM13
 • 2015_05_13_MDM14
 • 2015_05_13_MDM15
 • 2015_05_13_MDM16
 • 2015_05_13_MDM17
 • 2015_05_13_MDM2
 • 2015_05_13_MDM3
 • 2015_05_13_MDM4
 • 2015_05_13_MDM5
 • 2015_05_13_MDM6
 • 2015_05_13_MDM7
 • 2015_05_13_MDM8
 • 2015_05_13_MDM9