Ďakujeme saleziánom v Bardejove za možnost prežiť pekné nedeĺné popoludnie.

 • 09_06_201900001
 • 09_06_201900002
 • 09_06_201900003
 • 09_06_201900004
 • 09_06_201900005
 • 09_06_201900006
 • 09_06_201900007
 • 09_06_201900008
 • 09_06_201900009
 • 09_06_201900010
 • 09_06_201900011
 • 09_06_201900012
 • 09_06_201900013
 • 09_06_201900014
 • 09_06_201900015
 • 09_06_201900016