O svoje dojmy zo slávenia liturgie počas veľkonočných sviatkov sa podelila naša dobrovoľníčka Lenka Košová. Veľkonočné sviatky som sa rozhodla stráviť na Luníku IX. Dôvodov bolo hneď niekoľko. V prvom rade preto, lebo som tieto najväčšie kresťanské sviatky v roku ešte nikdy neprežila ako člen kresťanského spoločenstva, nikdy som nebola počas Veľkého týždňa v kostole.

Keďže som na Luníku na misii, ostať tu bola skvelá príležitosť vychutnať si atmosféru pripomínania si utrpenia a zmŕtvychvstania Božieho Syna. Všetko to začalo na Kvetnú nedeľu, keď k nám prišli chlapci z prešovského oratka, aby sa zúčastnili na sv. omši a spestrili náš tradičný nedeľný streetwork. Vstúpili sme tak do Veľkého týždňa.

V stredu sme v našom kostole mali duchovnú obnovu, kde nám dobrovoľníčka Maťa povedala svedectvo o tom, že Boh v našom živote koná, pokiaľ mu to dovolíme. Len treba hľadať jeho vôľu a prehodnotiť tú svoju.

Na Zelený štvrtok sme mali sv. omšu o 17:00 a po nej adoráciu „v Getsemanskej záhrade“, kde sme bdeli spolu s Ježišom. Z malej miestnosti pri kostole vznikla „getsemanská“  záhrada, kde bol priestor na stíšenie a spoločná modlitba ruženca.

Veľký piatok, deň ukrižovania Pána, sme začali krížovou cestou, pre zlé počasie u nás v kostole. Detský zbor jednoducho a krásne stvárnil jednotlivé zastavenia. Pokračovali sme obradmi o 17:00.

2013 04 velka noc 15Biela sobota začala rannými chválami a poklonou. Od rána sme pozývali okoloidúcich – deti, mládež i dospelých, aby sa prišli pokloniť k Božiemu hrobu, aspoň na chvíľku sa stíšiť, pomodliť, poďakovať. Zvyšok dňa sme prežívali v očakávaní vigílie. Začali sme o 19:00, ešte stále v tichosti, bez sprievodu hudby. Čítanie Božieho slova striedali žalmy…a potom to prišlo, rozozneli sa všetky zvony v kostole, zaznela hudba a všetci spoločne sme s radosťou spievali Glória, lebo Pán vstal z mŕtvych. Nikdy som si nemyslela, že môžem pocítiť toľko radosti. Aj ľudia naokolo sa nechali strhnúť touto atmosférou. Všimla som si ich tváre aj celkový postoj. Strnulosť vystriedala živosť. Po svätej omši sme ešte zostali chvíľu v areáli a rozprávali sa, tešili sa spoločne s deťmi aj mladými.

Radosť pokračovala celú nedeľu. Otec Peter posviacal jedlá, ktoré si Rómovia doniesli v košíkoch a dokonca boli aj tri krsty. Po slávnostnej sv. omši, ktorá bola aj odpustová, lebo luníkovský kostol je zasvätený práve Zmŕtvychvstalému Kristovi, sme mali v komunite spoločný obed aj večerný program. Deň sme takto podobne strávili aj v pondelok, s trochou vody a niekoľkými šľahmi korbáča.

2013 04 velka noc 09Doteraz som si myslela, že najväčšie sviatky roka sú Vianoce. Dlhé roky som Veľkú noc vnímala ako tradičné sviatky, ktorých stredobodom je šibačka, oblievačka a hody. Dnes som pochopila, že som žila v omyle. Samozrejme, že práve Veľká noc je najväčším sviatkom roka! Teda aspoň pre kresťanov. Lebo Ježiš sa za nás obetoval a Boh ho znovu vzkriesil k životu. Zomrel, ale vstal z mŕtvych! Keby nebolo jeho obety, boli by sme zatratení. Na Vianoce sa narodil, ale to by nestačilo. Nemusel plniť vôľu Otca a prísť až na Kalváriu. On sa tak rozhodol z lásky k nám. Naozaj nemusel… Preto má Veľká noc taký obrovský význam a je sviatkom radosti. Teraz to už viem a som rada, že som to zistila práve na Luníku IX.

dobrovoľníčka Lenka

 

 • 2013_04_velka_noc_01
 • 2013_04_velka_noc_02
 • 2013_04_velka_noc_03
 • 2013_04_velka_noc_04
 • 2013_04_velka_noc_05
 • 2013_04_velka_noc_06
 • 2013_04_velka_noc_07
 • 2013_04_velka_noc_08
 • 2013_04_velka_noc_09
 • 2013_04_velka_noc_10
 • 2013_04_velka_noc_11
 • 2013_04_velka_noc_12
 • 2013_04_velka_noc_13
 • 2013_04_velka_noc_14
 • 2013_04_velka_noc_15
 • 2013_04_velka_noc_16
 • 2013_04_velka_noc_17
 • 2013_04_velka_noc_18
 • 2013_04_velka_noc_19