Naše stredisko žije v očakávaní príchodu urny don Bosca. Odráža sa to vo všetkých našich pravidelných činnostiach, ale pripravili sme aj niektoré „špecialitky“. Túto nedeľu sme na sv. omšu pozvali hostí zo saleziánskeho strediska na Troch hôrkach: direktora Paľa Boku, ako aj chlapčensko-mužský spevácky zbor pod vedením saleziána Paľa Kaľatu. Už pred deviatou ráno začali v našom dvore pribúdať autá, ale boli aj takí, ktorí nebojácne doputovali pešo.

Asi pätnásť spevákov a niekoľko inštrumentalistov zaplnilo chór, odkiaľ sa rozozvučala pekná liturgická hudba. Hlavný celebrant, Paľo Boka, zvolil pri kázni názorný spôsob. Priniesol kufor, a z neho postupne vyťahoval veci, ktoré „don Bosco v predstihu poslal z Turína.“ Takto priblížil hlavné črty don Boscovej služby mladým: kňazstvo, hru, šport, hudbu, prácu, modlitbu, Božie Slovo a osobný vzťah s Bohom. Pripomenul, že všetky tieto črty sú prítomné aj v saleziánskom stredisku na Luníku IX. Hosťom sme na záver pripravili malé občerstvenie.

Vnímali sme, že táto udalosť obohatila všetkých prítomných a vytvorila atmosféru vzájomnej otvorenosti mladých z rôznych saleziánskych stredísk. Ešte raz vyslovujeme úprimné poďakovanie tým, ktorí sa podujali na túto nedeľnú službu.

  • 2013_03_nedela_palo_boka_01
  • 2013_03_nedela_palo_boka_02
  • 2013_03_nedela_palo_boka_03
  • 2013_03_nedela_palo_boka_04
  • 2013_03_nedela_palo_boka_05
  • 2013_03_nedela_palo_boka_06
  • 2013_03_nedela_palo_boka_07
  • 2013_03_nedela_palo_boka_08
  • 2013_03_nedela_palo_boka_09
  • 2013_03_nedela_palo_boka_10