Nedeľa 21.7. 2013 sa stala významnou a nezabudnuteľnou pre Jajku Guľašovú, ktorá v tento deň po niekoľkomesačnej príprave prvýkrát prijala do svojho srdca Pána Ježiša. Veľmi sa tešila na tento deň, a preto sa snažila čo najlepšie pripraviť i konaním dobrých skutkov. Tie si potom mohla pripomenúť počas svätej omše pohľadom na strom, ako povedal o. Peter, na strom života, ktorý rodí dobré ovocie.

Vo svojej kázni zdôraznil, akým dôležitým vzorom sú naši rodičia i súrodenci. Spomenul i trpezlivosť a lásku pri výchove Jajky a tiež povzbudil všetkých prítomných na svätej omši, aby sa z nich nikdy nestali ľudia bez ,,večného domova“. Týmto dňom sa pre našu Jajku začalo niečo úplne nové -  priateľstvo s Ježišom. Dúfame a prajeme jej,  aby toto priateľstvo nikdy nezaniklo, ale stále viac a viac rástlo. 

 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_01
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_02
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_03
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_04
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_05
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_06
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_07
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_08
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_09
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_10
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_11
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_12
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_13
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_14
 • 2013_07_1sv_prijimanie_jaja_15